torstai 7. huhtikuuta 2016


JUMALAN VARJELEVA JA SUOJAAVA SANA

Sananl.4:5-6 Hanki viisautta, hanki ymmärrystä, älä sitä unhota, älä väisty pois minun suuni sanoista. Älä sitä hylkää, niin se varjelee sinua; rakasta sitä, niin se sinua suojaa.

Jumalan Sana varjelee ja suojaa meitä. Sana varjelee ja suojaa vain silloin, kun me elämme sen mukaan. Rakkaus Sanaan on rakkautta Sanan antajaan. Jumala tahtoo aina ihmisen iankaikkista parasta.

Langennut kerubi, sielunvihollinen, pyrkii valheen voimalla harhauttamaan ihmiset pois Jumalan Sanan antamasta suojelusta.

2Tess.2:8-12 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. 
 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, 
 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen

Rakkaus totuuteen – Sanaan - on yhtä kuin rakkautta Jeesukseen, joka on Tie, Totuus ja Elämä.

Joh.14:23-24 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani; ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan Isän, joka on minut lähettänyt.

Jumalan tahto on meidän ikuinen olotilamme Hänen luonaan. Jumala tahtoo meidän pääsevän perille asti – Taivaaseen. Mitä paremmin ymmärrämme Jumalan rakkauden ja sen hinnan, mitä maksoi Isälle ihmisen lunastus, niin sitä enemmän me alamme tuntea kiitollisuutta Häntä kohtaan. Kuuliaisuus Sanalle kumpuaa kiitollisuudesta, ei pakosta.

Jumala tunsi varmasti yhtä suurta tuskaa kuin Jeesus tunsi uhrikaritsana Getsemanessa ja Golgatalla, syntiemme ja rikkomustemme tähden. Jeesus oli ja on Immanuel, Jumalan Rakas Poika – ainosyntyinen Poika.

POIKKEAMINEN JUMALAN SANASTA TUO AINA ONGELMIA

Vaikka Jumala ei hylkää ihmistä väärän valinnan seurauksena, niin sellainen tuo vaikeuksia elämään. Tästä on Raamatussa monia esimerkkejä. Ihmisen vapaa tahto antaa mahdollisuuden valita, ja niin monasti ihminen valitsee väärin. Usein valinnan kriteerinä on se, että eihän tuo asia niin paha ole, vaikka se ei aivan olekaan Sanan linjoilla. Sentähden valintaa pidetään oikeana. Ihmisen oma arvio menee Jumalan viisauden yläpuolelle tällä logiikalla.

Israel halusi itselleen kuninkaan profeetta Samuelin aikoihin. Se loukkasi Jumalaa, mutta Hän antoi sen tapahtua, mutta ilmoitti mitä vaikeuksia sen seurauksena tulee.
1Sam.8:6-7,9 Mutta Samuel pahastui siitä, että he sanoivat: "Anna meille kuningas jakamaan meille oikeutta." Ja Samuel rukoili Herraa. 
Niin Herra sanoi Samuelille: "Kuule kansan ääntä kaikessa, mitä he sinulle sanovat; sillä sinua he eivät ole pitäneet halpana, vaan minut he ovat pitäneet halpana olemaan heidän kuninkaanansa. 9 Kuule siis heidän ääntänsä. Kuitenkin varoita heitä vakavasti ja ilmoita heille, mitkä oikeudet on kuninkaalla, joka on heitä hallitseva

Bileam kysyi neuvoa Jumalalta, kun Baalakin lähettiläät tulivat kutsumaan häntä kiroamaan Israelin kansaa, joka oli vaeltamassa kohti luvattua maata. Jumala sanoi heti suoraan, ettei tule lähteä kiroamaan kansaa, jonka Hän on siunannut. Osittain Bileam oli uskollinen, hän kieltäytyi ensin. Lähettiläiden tullessa toisen kerran saman asian kanssa, kun kutsujat olivat arvokkaampia kuin ensimmäisellä kerralla ja palkkio huomattavasti suurempi, Bileam meni jälleen saman asian kanssa Herran eteen kysymään – ikäänkuin Jumala olisi muuttanut mielensä. Tämä oli suuri virhe: Jumala antoi luvan lähteä, koska Bileamin sydän oli jo taipunut lahjuksen perään. Vaikka Bileam ei kironnut Israelia, niin hänen käytöksensä loukkasi Jumalaa, ja tällaisesta käytöksestä Raamattu antaa varoituksen. Bileam kuoli myöhemmin Israelin sotilaiden surmaamana.

2Piet.2:15 He ovat hyljänneet suoran tien, ovat eksyneet ja seuranneet Bileamin, Beorin pojan, tietä, hänen, joka rakasti vääryyden palkkaa,

JUMALA TARKOITTAA AINA JUURI SITÄ MITÄ HÄN SANOO!

Tällaisia vastaavia esimerkkejä on useita Raamatussa. Jumala antaa tiedon turvallisesta valinnasta, joka on Sanan mukainen, mutta antaa myös vapaan tahdon valita toisin, joka tuo jossain vaiheessa ongelmia. Sanan suojaava vaikutus poistuu, ja ihminen joutuu vastaamaan valintansa seurauksista.

JEESUS TULEE PIAN HAKEMAAN SEURAKUNTANSA KOTIIN JA TAISTELUMME ON SILLOIN IKUISESTI PÄÄTTYNYT

Joh.14: 1-3 Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa? 
Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.


Siunausta, Juhani 

Raijan todistus