keskiviikko 10. maaliskuuta 2021

 

VALHEOPETUS JUMALAN ARMOSTA JA RAKKAUDESTA LOPUN AIKANA

Hengellistetty ja maailmasta otettu väärä johtopäätös opetukselle on tämä: Maksetun hinnan suuruudesta voimme päätellä tuotteen arvon. Tästä johdettu ajatus on, että ihmisen arvokkuus on syy siihen, että Jumala lähetti Poikansa maailmaan.

Ei Raamattu opeta näin, vaan Jumalan vaikuttimena on RAKKAUS – Jumalan pyyteetön rakkaus.

Ei isä rientänyt tuhlaajapojan kaulaan sen tähden, että tämä oli niin arvokas palatessaan syntireissultaan – ei, vaan isän ääretön rakkaus poikaansa kohtaan, joka tunnusti syyllisyytensä ja katui tekojaan.

Joh.3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

JUMALAN OLEMUS: Hän on Pyhä, Hän on armollinen, Hän on Rakkaus, Hän on Totuus, mutta Hän on myös kiivas Jumala. Jumalan pyhyys sisältää nämä ja vielä muitakin ominaisuuksia, mutta kaikki ominaisuudet ovat täynnä PYHYYTTÄ, mikä on niin käsittämättömän puhdasta ja ylevää, ettei ihmisjärki koskaan yl sitä käsittämään. Jumalan pyhyyden vähäinenkin ymmärtäminen vaikuttaa meissä Jumalan pelkoa – se on sellaista kunnioitusta, joka on pelon kaltaista ja kuitenkin erilaista kuin meidän käsityksemme luonnollisesta pelosta – Jumalan pelko on syvää, palvovaa kunnioitusta.

Tähän kadotettuun Jumalan pyhyyden tuntemiseen - jossa Aadam ja Eeva paratiisissa saivat hetken vaeltaa – ei voi palata millään ihmisopilla, -viisaudella tai yrittämisellä. Pyhän Jumalan pitää itse pyhittää (erottaa) ihminen jälleen siihen tilaan, että voidaan olla siinä ilmapiirissä, mikä vallitsee Jumalan yhteydessä. Tämän tähden Jumala itse tuli Poikansa kautta poistamaan tämän ihmiselle ylitsepääsemättömän kuilun syntisen ihmisen ja Pyhän Jumalan välillä. Jumala, Immanuel, ristillä meidän sijaisenamme on se tapahtuma, missä yhteys luotiin. Uskon kautta ainoastaan kaikki voidaan ymmärtää. Ristin sanoma on evankeliumi (ilosanoma), Pyhän Jumalan ääretön armo ja rakkauden lahja jokaiselle, joka tahtoo sen ottaa vastaan.

Jeesuksen kautta on kaikki luotu. Jeesuksen kautta on ainoa tie takaisin Jumalan yhteyteen. Jeesus kuoli meidän rikkomustemme tähden ristillä. Hän on Tie, Totuus ja Elämä.

VANHURSKAUTUS = syyttömäksi julistus

Kirjanoppineiden ja fariseusten pyrkimykset lain noudattamisen kautta jäävät kovin kauas pyhyyden vaatimuksesta. Ihmisten omat pyrkimykset päästä syyttömäksi eli vanhurskautua Jumalan edessä ovat aivan turhia yrityksiä.

Matt.5:20 Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.

Lain täyttäminen ja Jumalan pyhyyden saavuttaminen on yhtä mahdotonta kuin uiminen Atlantin yli Amerikkaan. Parhaatkin uimarit hukkuisivat varmasti tätä yrittäessään. Miten Jumala tämä asian on hoitanut? - Uskon kautta sijaisuhriin. Tämä on evankeliumin ydinsanoma. Hebrealaiskirje selvittää tämän juutalaiselle lukijalle perusteellisesti. Juutalaiset ymmärsivät uhraamisen merkityksen vuosisataisena perinteenä. Heidän eläinuhrinsa oli esikuva tulevasta uhrista ja uudesta pappeudesta, joka viittasi Kristukseen; yhdestä ainutkertaisesta uhrista, joka kattoi kaikki vanhan liiton uhrit kerralla ja iankaikkisesti.

JEESUS ON MEIDÄN VANHURSKAUTEMME

Jeesus on ikuisesti otollinen uhri Jumalalle meidän puolestamme – Jeesus on myös meidän ylimmäinen pappimme (Hebr.6:19-20). Ylösnousseen Jeesuksen vanhurskaus on meidän vanhurskautemme. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtä puhdas ja pyhä kuin Jeesus on ylimmäisenä pappina Isän luona, yhtä puhtaita ja pyhiä me olemme Jeesuksessa Isän edessä. Vain tämä vanhurskaus kelpaa Jumalalle. Tämä kaikki on lahjana uskon kautta meille annettu.

JUMALAN ARMO JA RAKKAUS ON VOIMALLISTA MUUTTAMAAN IHMISTÄ – JUMALAN MIELEN MUKAAN

Jumalan Pyhä Henki (Kristuksen Henki) tulee uudestisyntymisessä ihmiseen. Yhteys Jeesukseen syntyy uskoon tultaessa. Jeesus on seurakunnan pää Isän valtaistuimen oikealla puolella. Ensimmäisiä merkkejä uudestisyntymisestä on tietoisuus siitä, että on saanut synnit anteeksi ja on Jumalan rakastama lapsi. Tämä saa aikaan kiitollisuutta, halua oppia paremmin tuntemaan rakasta Jeesusta, joka on antanut ihmeellisen rauhan sydämeen. Uudestisyntynyt uskova on heti täysin pyhä ja vanhurskas Jumalan edessä, ja hän kokee rauhaa, koska hänet on armahdettu. Monet saavat kokea sen varsinkin silloin, kun ovat tunnustaneet jollekin uskoontulonsa.

Terve kasvu kumpuaa kiitollisuuden tunteesta suurta Armahtajaa kohtaan ja antaa halun tutustua Häneen paremmin. Tuntemisen kautta myös armon todellisuus ja rauha lisääntyvät Jumalan lapsen sydämessä. (2Piet.1:2-4)

MIKÄ TÄSSÄ LOPUNAJAN EVANKELIOINNISSA ON VIALLA?

Julistuksen lähtökohta on Raamatun mukaan tämä: ”Tehkää parannus ja kääntykää” (Apt.3:19, Mark.1:15, Apt.17:30). Syntinen ihminen etsii armahdusta, johon evankeliumin sanoma antaa vastauksen. Siksi meidän tulee rukoilla Jumalaa, että Hän kutsuu ihmisiä – antaa etsikkoaikoja.

Tämän päivän julistus on paljon irrottautunut parannuksen julistamisesta. Jumalan pyhyys on madallettu, ja syntinen ihminen on korotettu synnin harjoittajana niin kelvolliseksi, että hänet julistetaan sellaisenaan jo niin arvokkaaksi, että Jumala halajaa hänet valtakuntaansa sellaisenaan – ilman katumusta ja parannusta. Seurakunnissa on tänä aikana paljon tällaisia ”lampaita”, jotka eivät ole tulleet lammastarhaan ahtaan portin kautta, vaan heidät on nostettu aidan yli. Tämän todistaa se, että he eivät ole muukalaisia maailmalle vaan vieraita ja kapinoivia Raamatun sanomalle: Jumalan Sanan totuus on toisarvoinen asia. Yhteys ja suvaitsevaisuus ovat nousseet yli kaiken. Pienet kompromissit seuraavat perä perään, ja nyt ollaan jo ajassa, jossa totuus on valitettavasti tyystin kadonnut muutamissa seurakunnissa. Raamatun opetus ei enää liikuta omaatuntoa eikä muuta käytäntöä, niin että Jumalan pelko ja kunnioitus Sanaa kohtaan palautuisi kuulijoiden sydämeen.

Muutama esimerkki siitä, kuinka Jumalan Sanan selvät ohjeet poljetaan jalkoihin:

Parannuksen julistuksen sijaan opetetaan lähestymään ihmisiä – synnin tuskassa kamppailevia ihmisiä – kohottamalla syntisen ihmisen itsetuntoa. Sinä olet arvokas ja Jumala rakastaa sinua (sellaisenaan saat tulla ja pysyä). Tämä sanonta on osaksi aivan Raamatun mukaista, mutta sitä vaarallisempaa, jos ei tarkenneta, mitä Raamattu todella tarkoittaa tällä.

Ensinnäkään ihminen ei ole langenneena ollenkaan hyvä ja kelvollinen. Hänessä on Jumalaa kohtaan kapinallinen asenne Aadamin perintönä. Ihmisessä on ”osa”, jota Jumala halajaa kateuteen asti, ja se on iankaikkinen henki, jonka Jumala puhalsi ihmisen sieraimiin. (Jumalan rakkaus on suurta sääliä, koska ihminen ei koskaan lakkaa olemasta – iankaikkisuus on kadotuksessa ilman Jeesusta). Pelastumaton ihminen on likainen (tuomion alainen Joh.3:36) Pyhän Jumalan edessä, eikä ihmisellä ole mitään mahdollisuuksia oman arvokkuutensa kautta miellyttää Jumalaa. Parhaimmatkin teot ovat Jumalan edessä kuin saastainen vaate. Jos tämä totuus pyritään väärällä kaunopuheisuudella ja ihmiskehulla poistamaan synnissä kamppailevan ihmisen mielestä, on jo saatu aikaan vakava este syntisen ihmisen johdattamiseen todellisen parannuksen paikalle – suurena syntisenä ja armoa etsivänä (sillä sellaiseen tilaan Pyhä Henki tahtoo ihmisen viedä).

Kun Jumalan kutsussa oleva syntinen ihminen seisoo ahtaan portin edessä, hän on Pyhän Hengen puhuttelussa. Pyhä Henki näyttää siinä todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Ennen kuin syntinen ihminen astuu ahtaasta portista kaidalle tielle, hän kokee katumusta menneestä vaelluksestaan. Hän näkee oman mahdottomuutensa astua Pyhän Jumalan kasvojen eteen (tilintekoa elämästä). Siinä Pyhä Henki kirkastaa Jeesuksen ristinkuoleman merkityksen. Syntinen tarttuu uskossa kiinni Jeesukseen. Kaikille, jotka ottavat Jeesuksen vastaan Hän antaa voiman (oikeuden) tulla Jumalan lapseksi (Joh.1:12). Tapahtuu Jumalan Pyhän Hengen työ ihmissydämessä – uudestisyntyminen ylhäältä. Vaikka se on ihmiskokemuksena vielä outo tapahtuma, Jumala on ottanut Jeesuksessa ihmisen omaksi lapsekseen. Jumala on siirtänyt syntisen pimeydestä valkeuteen, vihollisen valtakunnasta Jumalan valtakunnan kansalaiseksi (Kol.1:12-14).

Niin kauan kun ihminen elää, on mahdollista pelastua ja päästä osalliseksi Jumalan rakkaudesta, joka on lahjoitettu Jeesuksessa Kristuksessa. Ei enää sen jälkeen!

JEESUS TULEE PIAN NOUTAMAAN OMANSA

1Tess.4:13-18 Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.


Raijan todistus