tiistai 7. kesäkuuta 2016

PARANNUSTA ON SAARNATTAVA

Mark.1:14-15 Mutta sittenkuin Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi."

Jeesus julisti parannusta. Evankeliumin julistukseen kuuluu saarnata parannusta, muussa tapauksessa me petämme synnin tuskissa kamppailevan ihmisen.

Jeesuksen viimeisiä opetuksia ennen Hänen nousemistaan taivaaseen:

Luuk.24:47 ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.

Helluntaina Pietari julisti Pyhän Hengen voitelussa voimallista sanomaa ja antoi ratkaisun synnintunnossa kamppaileville kuulijoille, ja se kuului seuraavasti:

Apt.2:37-38 Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: "Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?" Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.

Alkuseurakunnan synty tapahtui näin, ja 3000 ihmistä tuli uskoon ja kastettiin. Pietari jatkoi julistusta seuraavasti:

Apt.3:19 Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois

Paavali (entinen fariseus Saulus Tarsolainen) alkoi uskoon tultuaan julistaa sanomaa:

Apt. 17:30 Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.

Meidän tehtävämme on evankeliumin julistaminen, ja sen tehtyämme on aina kuulijalla vastuu, miten hän siihen suhtautuu. Ei tämä totuus ole miksikään muuttunut. Meidän tehtävämme Raamatun opetuksen mukaan on evankelioida ja kehoittaa kuulijoita tekemään parannus.

Jokaisen ihmisen kohdalla on alkanut ikuisuus. Sielun pelastus on arvokkain asia, mitä ihminen tarvitsee. Pelastuksessa ei ole ensisijaisesti kysymys onnellisuudesta tässä ajassa, vaan siitä, missä ikuisuus vietetään. Näiden tosiasioiden kertominen jokaiselle kuulijalle on meidän uskovien velvollisuus.

Siunausta evankeliointiin – Jeesus hakee pian uskovaiset KOTIIN!

Juhani


Profetia 1906


Seuraava artikkeli löytyi kanadansuomalaisten helluntailaisten julkaisemasta lehdestä, jonka nimeä en nyt muista. Erkki Ahonen on Vancouverin helluntaiseurakunnan saarnaaja (edesmenneen Eino O. Ahosen poika)

Azusa-kadun Hengenvuodatuksen ja herätyksen aikana vuonna 1906 kuultiin seuraava profetia, mikä oli osoitettu viimeisille päiville:

Viimeisinä päivinä tulee tässä suuressa helluntailiikkeessä tapahtumaan kolme asiaa:
Tulee olemaan liikaa voiman korostusta, mieluummin kuin vanhurskauden.
Tulee olemaan liikaa korostusta Jumalan ylistämiseen, Hänen, jota he eivät enää rukoile.
Tulee olemaan liikaa Hengen lahjojen korostusta – mieluummin kuin Kristuksen herrauden.

Yksipuolinen jonkun asian korostaminen vie aina herätysliikkeen sivuraiteelle. Jeesus antoi lujan määräyksen lähetyskäskyssään:
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää.” Jeesus käski pitämään kaikki, ei jotain osa-aluetta. Jumalan kansan tulee erityisesti rukoilla, että meidän aikamme saisi kuulla koko totuuden.

Erkki Ahonen

Raijan todistus