sunnuntai 15. tammikuuta 2017

 
TUNNE, LUULOT, VALHE JA PELKO

Sielunvihollisen tehokkaimmat aseet uskosta osattomien ihmisten ja uskovaistenkin kohdalla ovat pelko ja valhe. Viime aikoina olen huomannut sen, että näiden tehoaseiden ohella sielunvihollinen käyttää hyvin menestyksekkäästi aseinaan myös luulottelua ja tunteita. Nämä muokkaavat ja ohjaavat hyvin voimallisesti ihmistä vastaanottamaan valheet.

Luuk.2:44 He luulivat hänen olevan matkaseurueessa ja kulkivat päivänmatkan ja etsivät häntä sukulaisten ja tuttavien joukosta.

Jeesus oli jäänyt Jerusalemiin, mutta hänen vanhempansa luulivat Hänen olevan matkaseurueessa. Kuinka moni tänä päivänä ”kotimatkalla” luulee Jeesuksen olevan mukana? Pitää hyvin paikkansa vanha sananlasku: ”Luulo ei ole tiedon väärti”. Luulousko ei ole sama asia kuin pelastava usko, joka asuu ihmisen sydämessä. Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi, ja suun tunnustuksella pelastutaan. Kannattaa tarkistaa asiat! Näin Paavalikin kehottaa:

2Kor.13:5 Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta.

(Kuitenkaan ei kannata sairaalloisesti koetella ja tutkia itseään, koska meistä ei löydy mitään hyvää, mutta Hengen todistus pitää löytyä, ja sen jälkeen luodaan katse Jeesukseen. Häntä katselemalla me muutumme!)

Usko on luja luottamus siihen mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan mikä ei näy (Heb.11:1), ei luja tunne! Mihin tämä luottamus tulee kiinnittää? Jumalan Sanaan! Tuntui miltä tuntui, Jumala valvoo Sanaansa toteuttaakseen sen (Jer.1:12).

Tämä lopunajan eksytys on monille vaikeasti konkretisoitavissa (Heb.4:11-13).
Viktor Klimenko eräässä tilaisuudessa sanoi tietävänsä hengessä menestysteologian harhan mutta kertoi, ettei pysty noin vain selittämään, mikä siinä on se suoranainen harha. Tämä on monien vilpittömien uskovaisten tilanne tänä päivänä. Harhautus on niin monisäikeistä. (Vihollinen on tuhanten juonten mestari).

Miten sitten voi turvallisesti vaeltaa uskossa? Siten että otetaan Raamatusta Jumalan ilmoituksena se, mitä siellä sanotaan, eikä mennä yli Raamatun Sanan. Luetaan rukoillen Raamattua ja nostetaan Sana sille kuuluvaan ARVOON. Korkeammalle kuin näyt, unet, profetiat ja ihmeet. JUMALA TARKOITTAA SITÄ, MITÄ HÄN SANOO!!! SANASTA EI KATOA PIENINKÄÄN PIIRTO!

2Piet.1: 2-4 Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, 
joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee,

Ote Richard Smithin näystä, joka kokonaisuudessaan on blogissani (vanhemmissa kirjoituksissa) luettavissa, on hyvin ajankohtainen ja vakavasti otettava:

Richard Smith: syövyttävä happopilvi:

"Torstaiaamuna 29.09.1994, juuri kun olin aikeissa ryhtyä erinäisiin tutkimustöihin, sain epätavallisen selkeän ja yksityiskohtaisen näyn. Tätä päivää oli edeltänyt ajanjakso, jolloin olin raskautetuin mielin vuodattanut sydäntäni rukouksissa seurakunnan tilan tähden Jeesukselle, taivaalliselle asianajajallemme.

Näin suoraan edessäni suuren, mustan ja sykkivän pilven, joka kantoi mukanaan paljon nokea ja muita saasteita. Sen rikinkatkuinen löyhkä paljasti, että kyseessä ei ollut mikään luonnollinen pilvi vaan juuri senkaltainen syövyttävä `happopilvi', joka syntyy kemiallisen laitoksen tai öljynjalostamon räjähdyksestä. Oman liikevoimansa kuljettamana tämä happopilvi nopeasti suuntasi kulkunsa kohti vedetöntä erämaatasankoa, joka sijaitsi muutaman kallioisen vuoren alapuolella. Tasankoa täytti monenlaiset kansantyypit, joiden ymmärsin edustavan Englannin kristittyä väestönosaa. Useimmat olivat tavanomaista valkoista anglo-saksista väestöä, mutta joukossa oli myös eri etnisten vähemmistöjenkin edustajia. He kuvastivat Englannin siirtolaisväestöä."

Lähemmin tarkastellessani pystyin näkemään, että tämä suuri yhteenkokoontunut joukko jakaantui neljään pääryhmään. Ensimmäinen niistä oli kaikkein lähimpänä pilveen nähden ja mitä ilmeisimmin oli joutumassa sen vaikutuspiiriin. Tätä erityistä ryhmää voidaan kuvata sanalla "päihtyneet". Heidän takanaan läheisesti yhteen limittyneinä olivat toinen ja kolmas ryhmä: näitä vastaavasti kuvataan sanoilla "pelokkaat" ja "vihaiset". Edelleen hieman taaempana vähän matkan päässä oli pienempi ryhmä, joka vuorostaan tunnetaan nimellä "valmistautuneet". Yksi asia oli kuitenkin ilmeistä: happopilvi oli tulossa kaikkien neljän ryhmän päälle, huolimatta siitä, halusivatko he sitä vai eivät.

Tällä kohtaa panin merkille, että tämä pilvi lähestyi lännen suunnalta. Reaktiona tähän pilveen ensimmäinen ryhmä nauroi, karkeloi ja lauloi. Muutamat ryhmästä lojuivat maassa joko kontallaan tai pitkällään ja päästelivät monenlaisia eläimellisiä ääniä. Jotkut olivat niin haltioituneita, että muodostivat jopa tanssikulkueen, joka sitten congan tahdissa keinuen kiemurteli suoraan pilveen. Tämän kaiken alkaessa tapahtua tajusin heidän virheensä. Jo valmiiksi päihtyneenä niistä näkymättömistä kaasuista, jotka erittyivät pilven etureunasta, tämä ryhmä virheellisesti otaksui, että saastepilvi oli virvoittavan sateen pilvi, joka edusti Jumalan läsnäoloa. He eivät onnistuneet huomaamaan, mikä sen todellinen luonne oli.

PYHÄN HENGEN VAIKUTUS ON KUIN TUULI (Joh.3:8)

On aivan vilpittömiä uskovaisia, jotka suhtautuvat eksytyksiin sellaisella asenteella, ettei niistä saa puhua, koska ne sammuttavat Hengen ja herätyksen, tai he eivät halua tietoa, koska se ahdistaa heitä. He myöskään eivät halua ymmärtää, että olemme armotalouskauden lopussa ja Jeesus hakee puhtaan morsiamensa pian kotiin. Olen huomannut, että eksytyksen ensimmäisiä vaikutuksia on mm., ettei haluta enää kuulla puhetta Jeesuksen tulon läheisyydestä; ei haluta kuulla Israelista ajan merkkinä ja sen profeetallisesta kellosta jne. Halutaan kuulla ja puhua suuresta herätyksestä, suuresta Jumalan voimasta, suurista ihmeistä ja kaikesta suuresta ja halutaan olla itsekin suuria, iskulauseena ”me valloitamme Suomen Jeesukselle”. Me, me, minä! Minä... suuri (Matt. 7:22-23), ylpeä ihminen luulee saavansa sen aikaan!

Vilpittömät ja tietämättömät uskovaiset ovat suuressa vaarassa tässä ajassa. Useimmiten heidän uskonelämäänsä johtaa ja voimakkaasti vaikuttaa sielullinen tunne-elämä. Jumalan Sana ei ole heille sulautunut siinä määrin, että se olisi tiekarttana ja kaiken auktoriteettina.

Richard Smithin saamassa näyssä oli kysymys myrkkypilvestä. Monet vilpittömät uskovaiset luulivat sitä Jumalan lähettämäksi siunauksen pilveksi.
He ottivat sen vastaan ”pyhän hengen” voiteluna.

JUMALAN SANA SYRJÄÄN, OPPAAKSI VÄÄRÄT PROFEETAT JA TUNTEET

Miellyttävät tunteet totuuden mittarina! Huumeissa ja muissa päihdyttävissä aineissa saadaan hetkellisesti miellyttäviä tunteita. Uskonnollisessa ”myrkkypilvessä” on varmasti hyviä tunne-elämyksiä. Sielullisuus on tunteiden temmellyskenttä. Seurakunnissa juuri sielullisuus saa aikaan hajaannusta:
Juuda 1:18-20 sanoen teille: "Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan." Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole. 
Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa Pyhässä Hengessä

Jos meidän uskomme ei ankkuroidu Jumalan Sanaan, se hakee tukea ja vahvistusta toisista samanmielisistä uskovaisista ja opettajista. Valitettavasti kaikki myrkkypilvessä olevat eivät lähde hakemaan apua niiltä, jotka vaeltavat ulkopuolella tämän eksytyksen ja varoittavat siitä. Heidän mieliinsä kylvetään ennakkoluuloja varoittajista. Varoittajat ja ilmiöiden arvostelijat ovat heidän mielestään kylmiä ja hengettömiä, koska he eivät tule mukaan tähän lumoukseen, eivät ymmärrä jne. Luulot ja niiden puolustaminen alkavat muuttua todellisuudeksi ja pimeys kasvaa. Valhe, joka näitä tunteita johtaa, on irroittamassa vilpittömiä uskovaisia totuudesta, Jumalan Sanasta! Valheen ja totuuden raja alkaa hämärtyä.

2Tim.4:2-4 saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella. 3 Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia 
4 ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.

Todelliset Jumalan profeetat ovat aina joutuneet vainottaviksi. Miksi? Koska he näkevät vihollisen juonet ja varoittavat, sillä ihmisen lihan taipumus on kulkea helpointa tietä. Jumalan profeetat ovat aina varoittaneet ja tuoneet esiin väärän suunnan tuomat seuraukset. Väärät profeetat ovat aina pyrkineet kumoamaan ja syyllistämään profeetat ja leimanneet heidät ilonpilaajiksi. Valheprofeettojen sanoma on kautta aikain ollut ”Rauha, rauha ei mitään hätää”, vaikka pitäisi tehdä parannusta synneistä... (Jer.6:14)

Jeesus tulee pian hakemaan morsiamensa kotiin – otetaan tämä Jeesuksen kehotus vakavasti!

Luuk 21:36 Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä.

Siunausta

Juhani Laukkonen

Raijan todistus