maanantai 2. toukokuuta 2016

SEURAKUNNAN YLÖSOTTO


Sitkeästi liikkuu väite, että John Darby keksi teorian ennen vaivanaikaa tapahtuvasta tempauksesta vuonna 1827. Väitetään hänen teoriansa syntyneen Margaret MacDonald -nimisen nuoren tytön näystä.

Hyökkäys ja syytökset Darbya vastaan tulivat voimakkaimmin lehtimies MacPhesonin kautta. Hän kaivoi vailla pohjaa olevia syytöksiä ja selitti, että on salailtu 150 vuotta näkökantoja, jotka tukevat vaivanajan jälkeistä tempausta.

MacPherson oli myös ahkera kirjoittaja ja julkaisi lukuisia kirjoja todistellakseen omia valheellisia näkökantojaan. Näitä väitteitä käytetään tänäkin päivänä väärinä todistuksina tempauksen ajankohdasta ja syytöksinä Darbyn tutkimuksia vastaan. Adventistit ja muut, jotka hämmentävät selvää Raamatun oppia, tuovat esiin näitä samoja valheita totuuksina.

Grant Jeffery on yksi aikamme tunnetuista profetiantutkijoista. Kirjassaan ”Apocalypse” hän lainaa monia, jotka ymmärsivät eron Herramme tulemuksen kahden eri vaiheen välillä. Jefferyn tärkein löytö on Pseudo-Efraimin apocalyptinen saarna 300-luvulta.

Tämä tuottelias syyrialainen kirkkoisä saarnasi maailmanlopusta näin: ”Miksi emme siis hylkäisi kaikkinaista huolta maallisista toimista ja valmistautuisi Herran Kristuksen kohtaamiseen, niin että Hän voisi pelastaa meidät sekasorrolta, joka hukuttaa alleen koko maailman?..Kaikki Jumalan pyhät ja valitut kootaan yhteen ennen vaivanaikaa, joka on tuleva, ja otetaan Herran luo, niin etteivät he joudu näkemään sekasortoa, joka hukuttaa maailman syntiemme tähden.”

Pastori Morgan Edwards toimi baptistipastorina Philadelphiassa ja oli tutustunut oppiin, jossa ylöstempaus tapahtuu ennen vaivanaikaa, jo vuonna 1742. Hän kirjoitti teoksen ”Millenium, Last Days Novelties” vuonna 1788. Hän uskoi ehdottomasti ylöstempaukseen ennen vaivanaikaa.

John Darbyn mainetta on turhaan mustattu valheilla. Hän oli vilpitön raamatuntutkija ja oivalsi vuonna 1828 eron Israelin ja seurakunnan välillä tutkimalla efesolaiskirjettä. Raamatun oikeinymmärtämisen pääavain on juuri tässä – Israel ja seurakunta ovat profetaalisen sanan avain.

(Lopussa Margaret MacDonaldin näky)

MILLOIN YLÖSOTTO TAPAHTUU?

  1. ENNEN VIHAN AIKAA

Edellyttää jokahetkistä valvomista
Odotus Jeesuksessa - ei antikristuksessa
Lohdutuksen sanoma (ei tarvitse joutua Jumalan vihan aikaan)
Yllätys iloisesti (sinä hetkenä jona emme luule, päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan)
Kuolema ei tuo pettymystä odottajalle (Heb.9:28)

  1. PUOLESSA VÄLISSÄ

Voi odottaa antikristuksen ilmestymistä
Valvominen ei nyt vielä välttämätöntä
Antikristuksesta voi laskea aika tarkan ajan Jeesuksen paluulle
Pitää alkaa valmistella asioita vihan aikaa varten (suoja, ruoka, ym.)
Ei ole lohdutuksen sana odottajille (1Tess.4:18)

  1. VIHAN AJAN LOPUSSA

Edellisten lisäksi seuraavaa:
Voi odottaa marttyyrikuolemaa tai kuolemaa atomisodissa - yli puolet maapallon väestöstä kuolee sodissa. Uskovaiset tapetaan. Ne, jotka ottavat pedon merkin, voivat ostaa ja myydä, mutta menettävät taivasosuutensa.
Tiedetään aika tarkkaan aika, jolloin Jeesus palaa
Ei ole lohdutuksen sanoma tänä aikana
Ei ole autuaallisen toivon täyttyminen (Tiit.2:13)


MIHIN NÄISTÄ KOLMESTA SOPII PARHAITEN RAAMATUN ILMOITUS JEESUKSEN TULEMUKSESTA NOUTAMAAN USKOVAISIA?

Joh.14:1-3 "Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa? Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.
Ei tarvitse olla murheellinen.

Matt.24:44 Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee. 
Tulemus tapahtuu yllättäin.

Ilm.22:17,20 Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi Hän, joka näitä todistaa, sanoo: "Totisesti, minä tulen pian." Amen, tule, Herra Jeesus!
Morsiamella on rakkauden tähden ollut jatkuva odotus.

1Tess.4:18 Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.
Sanoma tempauksesta on lohdutus uskovaisille.

Tiit.2:13 odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä
Autuas odotuksen täyttymys

Luuk.17:26-35 Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä: he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki. Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat, mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki, samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy. Sinä päivänä älköön se, joka katolla on ja jolla on tavaransa huoneessa, astuko alas niitä noutamaan; ja älköön myös se, joka pellolla on, palatko takaisin. Muistakaa Lootin vaimoa! Joka tahtoo tallettaa elämänsä itselleen, hän kadottaa sen; mutta joka sen kadottaa, pelastaa sen. Minä sanon teille: sinä yönä on kaksi miestä yhdellä vuoteella; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. Kaksi naista jauhaa yhdessä; toinen korjataan talteen, mutta toinen jätetään
Nooan ajan pako ja Sodomasta lähtö ennen tuhoa

Jes.26:19-21 Mutta sinun kuolleesi virkoavat eloon, minun ruumiini nousevat ylös. Herätkää ja riemuitkaa, te jotka tomussa lepäätte, sillä sinun kasteesi on valkeuksien kaste, ja maa tuo vainajat ilmoille. Mene, kansani, kammioihisi ja sulje ovet jälkeesi, lymyä hetkinen, kunnes viha on ohitse mennyt. Sillä katso, Herra lähtee asuinsijastaan kostamaan maan asukkaille heidän pahat tekonsa, ja maa paljastaa verivelkansa eikä surmattujansa enää peitä.
Jumalan viha kohdistuu ihmisten pahoihin tekoihin (synti tuomitaan).

Jes.53:5 mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.
Jeesus on kantanut jo meidän pahat tekomme. Golgatan uhrin ansiosta uskovaista ei rangaista.

Luuk.21:36 Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä.

1Tess.5:9 Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,
Uskovaisia ei ole määrätty vihaan.

2Tess.2:1-12 Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus (lähteminen) ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille? Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.
Antikristus ei pääse tulemaan ennen seurakunnan ylöstempausta.

1Tess.1:9-10 Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli ja kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö, palvelemaan elävää ja totista Jumalaa ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. 
Valvova seurakunta on aina palvellut ja odottanut Jeesusta.

Heb.9:28 samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat
Herra rakastaa odottavaa seurakuntaansa.

Matt.24:45-51 Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa? Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän! Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään: 'Minun herrani viipyy', ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa, niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.
Herra ei mielisty niihin, jotka estävät toisia palvelijoita odottamasta Hänen tuloansa.
KAIKKI RAAMATUNKOHDAT SOPIVAT VAIN JEESUKSEN TULOON YLLÄTTÄIN, ENNEN ANTIKRISTUKSEN JA VIHAN AIKAA

Vihan aika on sama kuin Jaakobin ahdistus, ja se on juutalaisen kansan nöyryyttämisen ja pelastumisen aika – jäännös pelastuu (Jer.30:3,7-8,10-11).

Mitä on menettänyt uskovainen, joka on kuollut odottaessaan Jeesuksen tuloa?
EI MITÄÄN! Hän on kotona perillä! (Heb.9:28) Jeesus on ilmestynyt hänelle pelastukseksi!!!

Voiko sellainen uskovainen menettää jotain, joka kuolee eikä ole odottanut Jeesusta? Kyllä, hän menettää vanhurskauden seppeleen:

2Tim.4:8 Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat.

Pahemmassa tapauksessa (nukkuessa pitkään) hän voi menettää öljyn astiastaan ja taivasosuuden (Matt.25:1-)


TEMPAUS ENNEN ANTIKRISTUKSEN ILMESTYMISTÄ (2Tess.2:3)

TOMMY ICEN tutkimuksista seuraavaa:

Koska sana luopumus (apostasy) voi tarkoittaa myös lähtöä (departure), silloin tämä jae voisi merkitä, että seurakunnan lähdön täytyy tapahtua, ennenkuin laittomuuden ihminen (antikristus) ilmestyy ja ahdistus alkaa.

Niille teistä, joille Tommy Ice ei ehkä ole tuttu, sanottakoon, että hän on raamatuntutkija, joka valmistui Dallasin teologisesta seminaarista ja palvelee johtajana laitoksessa nimeltä Pre-Trib Research Center (Ennen vihaa -tutkimuskeskus) (www.pre-trib.org).

Tommy osoitti, että kreikan substantiivia apostasia on UT:ssa käytetty vain kahdesti. Toinen esiintymä on Apt.21:21, jossa sanotaan, että Paavalia syytettiin, että hän ”opetti kaikkia pakanain seassa asuvia juutalaisia luopumaan [apostasia] Mooseksesta.” Sanaa on käytetty verbimuodossa kaikkiaan 15 kertaa UT:ssa, ja vain kolmella niistä on jotakin tekemistä uskosta lähtemisen kanssa (Luuk.8:13; 1Tim.4:1 ja Hebr.3:12). Muissa kohdissa sanaa on käytetty lähtemiseen vääryydestä (2Tim.2:19), lähtemiseen (eroamiseen) jumalattomista ihmisistä (1Tim.6:5), lähtemiseen temppelistä (Luuk.2:27), lähtemiseen ruumiista (2.Kor.12:8) ja lähtemiseen henkilöiden luota (Apt.12:10 ja Luuk.4:13).

Tämän sanan käyttöä ja merkitystä koskeva oivallus oli varmasti pakottava, mutta Tommyn esittämistä argumenteista vakuuttavin oli minulle hänen paljastuksensa, että seitsemän ensimmäistä englantilaista raamatunkäännöstä käänsivät substantiivin apostasia joko ”departure (lähtö) ” tai ”departing (lähteminen).” Käännökset olivat seuraavat:
1) The Wycliffe Bible (1384) 2) The Tyndale Bible (1526) 3) The Coverdale Bible (1535) 4) The Cranmer Bible (1539) 5) The Great Bible (1540) 6) The Beeches Bible (1576) 7) The Geneva Bible (1608)

Tommy huomautti myös, että läntisen maailman käyttämä Raamattu vuodesta 400 jKr. 1500-luvulle saakka – Jerome'n ”Vulgate'na” tunnettu latinalainen käännös – käänsi sanan apostasia latinankielen sanalla discessio, joka tarkoittaa ”departure (lähtö).”
(Lisäys: Amplified Bible -raamatunkäännöksen kreikan kielen tutkijat huomauttavat, että sanan ”apostasia” tarkka käännös on (seurakunnan) lähtö” (kirjasta Sid Roth ”ENNEN KUIN LUULETKAAN)


KETKÄ OVAT TEMPAUKSESSA MUKANA

Kaikki ne, jotka ovat sinetöidyt PyhälläHengellä – eli uudestisyntyneet ylhäältä!
(Ef.1:13-14; Ef.4:30; Room.8:9)


ENNALLEEN ASETTAMINEN

Ennalleen asettaminen ei tapahdu seurakunnan armotalouskauden aikana.
Israel palautetaan pappiskansan asemaan vihan ajan lopussa. Tuhatvuotinen valtakunta on lopullisesti toteuttava sen.

(Apt.1:6-8; Apt.15:14-17; Room.9:25-29; Room.11:25-27; Jes.26:18-21, Jer.30:3,7-11)


NÄKY JONKA MARGARET MACDONALD NÄKI
Hänen kirjoittamansa selostus:

Ensin minulle näytettiin maan kauhistuttava tila. Näin että ihmisten sokeus ja mielettömyys oli hyvin suurta. Ymmärsin heidän huutonsa vapauden puolesta olevan ainoastaan sen käärmeen sihinää, joka yritti hukuttaa heidät kadotukseen. Kuului vain: ”Jumalaa ei ole.”
Toistin sanat. Nyt kansakunnat kärsivät tuskissaan, meret ja aallot pauhaavat, pelko täyttää ihmisten sydämet – etsikää Ihmisen Pojan merkkiä. Tässä minut pysäytettiin ja pantiin huutamaan: Voi, Ihmisen Pojan merkkiä ei tunneta; Jumalan kansa luulee odottavansa, mutta he eivät tunne sitä. Minusta tuntui, että tämä täytyy paljastaa, ja tunsin kuinka ihana valo lankesi ympärilleni.
Näin että Herra itse - kirkastettu ihminen tai Jeesus – tulee alas taivaasta käskyhuudon kuuluessa, mutta että kaikkien täytyy Stefanuksen lailla, täyttyä Pyhällä Hengellä, voidakseen katsoa ylös ja nähdä Isän kirkkauden ja kunnian. Ymmärsin, että virhe on siinä, että ihmiset ajattelevat sen olevan jotakin, jonka voi nähdä luonnollisilla, Hänen omillaan olevilla Jumalan silmillä. Monia raamatunkohtia paljastettiin sellaisessa valossa, jossa en ollut niitä aikaisemmin nähnyt.
Toistin:”Silloin on taivasten valtakunta oleva kymmenen neitsyen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Mutta viisi heistä oli tyhmää ja viisi ymmärtäväistä. Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lamppunsa.” Älkää sentähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä.” tämä oli se öljy, jota viisaat neitsyet ottivat lamppuihinsa. Tämä on se valo, joka täytyy pitää palamassa – Jumalan valo – jotta voisimme erottaa sen, joka tulee ja jota ei voi nähdä luonnollisilla silmillä. Vain ne, joilla on Jumalan valo sisimmässään, tulevat näkemään Hänen ilmestymisensä merkin.
Ei ole tarvis seurata niitä, jotka sanovat, katso täällä, tai katso tuolla, sillä Hänen päivänsä on oleva kuin salamanvälähdys niille, joissa on elävä Kristus. Tämä Kristus meissä kohottaa meidät ylös – Hän on valkeus – ainoastaan ne, jotka ovat eläviä Hänessä, temmataan Häntä vastaa yläilmoihin. Minä ymmärsin, että meidän täytyy olla Hengessä voidaksemme nähdä hengellisiä asioita. Johannes oli Hengessä, kun hän näki valtaistuimen taivaassa. - Mutta minä ymmärsin, ettei Hengen palveluksen kirkkautta ollut tunnettu.
Toistin usein: Mutta hengellinen temppeli tulee rakentaa ja se rakennetaan, ja Kristuksen täyteys vuodatetaan hänen ruumiiseensa, ja sitten meidät temmataan Häntä vastaan yläilmoihin. Ketään muuta ei pidetä arvollisena tähän kutsuun kuin Hänen ruumistaan, joka on seurakunta ja jonka täytyy olla kultainen kynttilänjalka.
Sanoin usein: Voi, tuota ihanaa Jumalan sisään murtautumista, joka on juuri yllättämässä tämän maan; voi, tuota ihanaa temppeliä, jota ollaan koristamassa aviomiestään varten; ja voi, miten pyhä, pyhä morsian hän onkaan, valmistettu tällaiselle kirkkauden sulhaselle.
Sanoin: Nyt Jumalan kansan täytyy kohdata todellisuus – nyt tehdään tiettäväksi, mitä on olla kirkastettu ihminen. Tunsin, että Jeesuksen Kristuksen ilmoitus täytyi vielä avata – se ei sisällä tietoa Jumalasta, vaan se on astumista Jumalaan – minä näin, että tulossa oli ihana murtautuminen sisälle Jumalaan. Minusta tuntui kuin Eliasta, jota tuliset vaunut ympäröivät. Näin, kuinka ikään kuin hengellistä temppeliä olisi oltu rakentamassa ja kulmakiveä kantamassa esiin armon huudoin. Ympärilläni loisti auringon kirkkautta ihanampi valo.
Minusta tuntui, että ne jotka olivat Pyhällä Hengellä täyttyneitä, saattoivat nähdä hengellisiä asioita – tunsin käveleväni heidän keskellään – kun taas ne joilla ei ollut Henkeä, eivät voineet nähdä mitään – niin että kaksi makaa samassa vuoteessa ja toinen otetaan ja toinen jätetään, koska toisella on sisällään Jumalan valo, kun taas toinen ei voi nähdä taivasten valtakuntaa.
Näin Jumalan kansan olevan hirvittävässä vaarassa: sitä ympäröivät kaikenlaiset verkot ja esteet; sitä oltiin koettelemassa, ja monia tultaisiin pettämään ja monet tulisivat lankeamaan. Nyt paljastetaan tuo laiton, valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä, niin että jos mahdollista, valitutkin eksyvät. Tämä on se tulinen koetus, jolla meitä koetellaan. Siinä koetellaan ja puhdistetaan Kristuksen ruumiin todelliset jäsenet; mutta voi, se tulee olemaan ankara koetus. Jokaista sielua ravistellaan syvintä olemustaan myöten. Vihollinen yrittää murtaa kaiken mihin olemme uskoneet – mutta oikean uskon koetus on kääntyvä kunniaksi, ylistykseksi ja kirkkaudeksi. Mikään muu kuin se mikä on Jumalasta, ei tule kestämään. Paatuneet kuulijat paljastetaan – monien rakkaus kylmenee.
Tuona yönä sanoin monta kertaa, ja usein sen jälkeenkin: Nyt tämän maan päällä tullaan näkemään kauhistuttava väärä kristus, eikä mikään muu kuin meissä asuva elävä Kristus kykene paljastamaan sitä kauheaa jumalattomuuden petosta, jonka hän saa aikaan – hänellä tulee olemaan vastine jokaiselle Hengen työlle ja teolle. Henki täytyy vuodattaa ja tullaan vuodattamaan seurakunnan päälle, niin että se puhdistuisi ja täyttyisi Jumalalla – ja se tulee tekemään työtä samassa suhteessa kuin Jumalan Henki – kun Herramme voitelee ihmisiä voimalla, samoin tekee se. Tämä on sen koetuksen luonne, jonka kautta kulkevat ne, joita pidetään arvollisina seisomaan Ihmisen Pojan edessä.
Tulee myös ulkoinen koetus, joka muodostuu pääasiallisesti kiusauksista. Sen saa aikaan Hengen vuodatus, ja se lisääntyy samassa suhteessa kuin Henkeä vuodatetaan. Seurakunnan koetus tulee antikristukselta. Mutta Hengen täyteys varjelee meidät.
Sanoin toistuvasti: Täyttykää Hengellä – ottakaa Jumalan valo sisimpäänne, jotta kykenette paljastamaan saatanan – olkaa täynnä silmiä – olkaa savea savenvalajan käsissä – antautukaa täytettäviksi, täytettäviksi Jumalalla. Tämä rakentaa temppelin. Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun Hengelläni, sanoo Herra. Tämä kohottaa meidät Karitsan hääaterialle. Minä ymmärsin, että oli Jumalan tahto, että kaikki täyttyisivät.
Mutta se mikä esti Jumalan kansaa vastaanottamasta Jumalan todellista elämää, oli heidän kääntymisensä pois Jeesuksesta, joka on tie Isän luo. He eivät menneet sisälle ovesta. Sillä Hän on uskollinen, joka on sanonut: Jos joku Minun kauttani menee sisälle, hän on löytävä laitumen. He kulkivat ristin ohi, jonka kautta jokainen pisara Jumalan Henkeä meille virtaa. Voima, joka ei tule Kristuksen veren kautta, ei ole Jumalasta. Kun sanon, että he näyttävät katsovan poispäin rististä, minusta tuntuu, että siihen sisältyy paljon – he kääntyvät pois siitä Karitsan verestä, jonka kautta olemme saaneet voiton ja jossa vaatteemme on pesty ja valkaistu.
Jumalan pyhyyttä ei arvosteta eikä lihan syntejä enää tuomita – ei enää katsota Häneen, joka nöyryytti ja tyhjensi itsensä. Voi, tätä tarvitaan, tarvitaan paljon näinä aikoina – tietä takaisin ristille.
Tuona yönä näin, ja usein sen jälkeen, että ruumiin päälle vuodatetaan Henki ennen kokemattomalla tavalla, tulikaste, jotta kaikki epäpuhtaudet pantaisiin pois. Voi, nyt Jumalan täytyy tulla, ja Hän tuleekin sisimpäämme niin kuin ei koskaan ennen – Jumalan palvelijoiden otsat sinetöidään merkillä, jotta he muistuttaisivat Jeesusta – samoin kuin morsian kaunistetaan Hänen kauneudellaan. Tätä meidän kaikkien on nyt rukoiltava kiihkeästi, niin että me pian olisimme valmiita kohtaamaan Herramme yläilmoissa – ja näin on tapahtuva. Jeesus haluaa morsiamensa. Hän kaipaa meitä. Hän joka on tuleva, tulee, eikä viivyttele. Aamen, aamen. Tule, Herra Jeesus.

Juhani Laukkonen
Raijan todistus