sunnuntai 22. maaliskuuta 2015SEURAKUNNAN YLÖSOTTO JA VALTAKUNTIEN TUHO
(Kirja on julkaistu vuonna 2001)

Esipuhe:

Tämän kirjan juuret ulottuvat aina 70-luvulle saakka.  Olin silloin herätyksessä ja suuresti kiinnostunut kaikesta hengellisestä kirjallisuudesta. Vaasa-lehdestä luin kirjoituksen opettaja Kilpi Kylälästä ja hänen profetaalisesta tutkimustyöstään. Myös hänen piirtämästään Danielin patsaasta oli suuri kuva ja ohessa lyhyt haastattelu, jossa hän kertoi, mitä Jumala oli hänelle puhunut.  Lehtijutussa tuli esille Danielin kirjan 2. ja 7. luvun profetaalinen ilmoitus niin vaikuttavalla tavalla, että tilasin välittömästi Kylälän koko vihkosarjan, jossa hän käsitteli näitä asioita. 

Tulin itse uskoon syksyllä v. 1979 ollessani lomamatkalla Israelissa. Uskoontulooni vaikutti suuresti, kun jouduin myöntämään profetaalisen sanan toteutumisen ajassamme. Ymmärsin, että Jumala puhuu meille Sanassaan, Raamatussa. Kaikki mitä Hän sanoo, tulee tapahtumaan.  Jumala valvoo Sanaansa toteuttaakseen sen (Jer.1:12)

Uskoontuloni jälkeen Kylälän kirjoitukset ja piirrokset innostivat minua tutustumaan Raamattuun ja erityisellä mielenkiinnolla Danielin kirjan lukuihin 2 ja 7. 

Profeetta koetellaan Raamatun mukaan siten, että tutkitaan hänen sanomansa paikkansapitävyys ja myös se, viekö julistus kuulijoita lähemmäksi Jumalaa vai ei (5Moos.13:1-5).

Olen yli 20 vuoden aikana useaan otteeseen palannut siihen ilmoitukseen, jonka Kylälä sai, ja rohkenen sanoa, että hän sai tehtävän Jumalalta.  Kaikki se toteutui hyvin tarkkaan, mitä hän sai tehtäväksi Hengen ilmoituksen kautta, vaikkakin hänen omat päätelmänsä olivat osittain virheellisiä.

Aralla mielellä tuon nyt esiin sen, minkä olen kokenut Jumalan johdatukseksi, tämän Kylälän työn jatkona. Tuleva aika on lahjomaton tuomari siinä, onko Pyhä Henki ollut mukana tässä työssä vai ainoastaan oma innostus.  Profeettana en itseäni missään tapauksessa pidä!

 Alajärvellä 12.09.2001
Juhani Laukkonen

Daniel selittää  unen, jonka Babylonian kuningas Nebukadnessar näki lopun ajasta.  Kilpi Kylälä sai Herralta 1950-luvulla ilmoituksen valtakunnista, jotka vastaavat muinaisia historiallisia valtakuntia.  Jeesuksen tullessa perustamaan rauhan valtakuntaa on olemassa valtakunnat, jotka vastaavat muinaisia suurvaltoja, ja ne kaikki murskaantuvat yhdellä kertaa.

Uskon saaneeni jatkon Kilpi Kylälän ilmoitukseen.  Olemme tämän lopullisen patsaan valmistumishetkissä juuri nyt, vuonna 2001.  Pian lähtevät pedot liikkeelle (Dan.7:1-), ja ensimmäinen peto on leijona (USA).  

Petojen noustessa kuohuavasta kansojen merestä saapuu Jeesus hakemaan MORSIAMENSA kotiin.

Valmistaudu lukijani tähän suureen tapahtumaan!

Sivu  5

KILPI KYLÄLÄ SAI KUTSUN PROFETAALISEEN TEHTÄVÄÄN

Koska tässä kirjassa jatkan Danielin kirjan lukujen 2 ja 7 käsittelyä siitä, mitä Kylälä on kirjoittanut, niin on hyvä vähän tarkastella sitä, mitä Jumala puhui hänelle kyseisistä luvuista. Kilpi Kylälän kuoleman jälkeen, 80-luvun alkupuolella, soitin hänen vaimolleen ja kysyin, voinko käyttää hänen aviopuolisonsa profetaalista tutkimusmateriaalia, ja sain siihen luvan. Olen pitänyt aiheesta muutamia raamattutunteja eri puolella Suomea. 

Kilpi Kylälä syntyi Karjalassa v. 1908 ja toimi Vaasassa opettajana.  Hän kirjoitti kymmeniä vihkosia, joissa hän tutkiskeli Jumalalta saamansa ilmoituksen toteutumista aina vuoteen 1979, jolloin hän sai muuttaa Taivaan kotiin. Kilpi Kylälä ei kuitenkaan saanut seurata piirtämänsä patsaan tapahtumia loppuun asti, koska patsaan ikä oli hänen elämäänsä pitempi ja jatkui vuoden 1980 kesäkuuhun.  

Kaikki toteutui hämmästyttävällä tarkkuudella. Koska kysymyksessä oli vasta profetaalinen esitäyttymys (tätä Kilpi Kylälä ei tiennyt, ja siksi hän odotti Jeesuksen tulevan patsaan aikana), ei Jeesuksen tulemus voinut tapahtua.

Kylälä sai 9.3.1951 aamulla sanan Herralta: 
"…Katso, minä valmistan uutta sinulle….Minun Henkeni on minun puhtaassa Sanassani, ja sinä olet Minun Henkeni alla, kun olet Minun Sanani alla … Kuuntele, ole tarkkaavainen … Kuuntele, tarkkaa."

Tästä sanomasta alkoi Kylälän ihmeellinen johdatus profetaaliseen tehtävään, jota hän teki hyvin uskollisesti opettajan työnsä ohessa lähes 30 vuoden ajan, kuolemaansa saakka. 

Saamansa Hengen ilmoituksen jälkeen Jumala johdatti Kylälän eteen profetaalista kirjallisuutta, mm. Vilho Rantasen kirjan "Mitä nyt odotamme?".  Ilmoitukset jatkuivat maaliskuussa v. 1951

Sivu 6

Hän sai ilmoituksen 24.3.51:
"Pidä silmäsi auki. Tutki ja näe, että Minun kädessäni ovat maailman johtolangat.  Sinä näet, että Minun kädessäni ovat tapahtumien aikataulut.  Lisätköön se sinun uskoasi Minuun."


NEBUKADNESSARIN  UNI

Israelin ollessa pakkosiirtolaisuudessa Baabelissa Jumala oli kansansa keskellä myös siellä.  Vaikka kansan uskottomuus ja synnillinen elämä olivat syynä siihen, että Jumala antoi tällaisen rangaistuksen kohdata sitä, ei Hän hyljännyt heitä.  

Jumalalla oli kuninkaan hovissa uskollisia palvelijoita, joista tunnetuin ja vaikutusvaltaisin oli Daniel, jonka nimen kuningas Nebukadnessar oli muuttanut Beltsassariksi.  Hän kohosi Jumalan johdatuksessa korkeaan asemaan ja vaikutti suuresti koko silloisessa Baabelin "suurvallassa".  

Kuningas Nebukadnessar näki seuraavanlaisen unen (v. 604 eKr.) ja sen vaikutus ulottuu meidän päiviimme saakka. Tästä alkaa tapahtumasarja, joka toteutuu lopullisesti juuri nyt silmiemme edessä:

Dan.2:1-45
Nebukadnessarin toisena hallitusvuotena näki Nebukadnessar unia, ja hänen mielensä oli levoton eikä hän enää saanut unta. 
Silloin kuningas käski kutsua tietäjät ja noidat, velhot ja kaldealaiset ilmoittamaan kuninkaalle hänen unensa; ja he tulivat ja astuivat kuninkaan eteen.  Ja kuningas sanoi heille: "Minä olen nähnyt unen, ja mieleni on levoton, kunnes saan tietää sen unen. 
Silloin kaldealaiset puhuivat kuninkaalle araminkielellä: "Eläköön kuningas iankaikkisesti! Sano uni palvelijoillesi, niin me ilmoitamme sen selityksen." 
Kuningas vastasi ja sanoi kaldealaisille: "Tämä minun sanani on peruuttamaton: Ellette ilmoita minulle unta ja sen selitystä, niin teidät hakataan kappaleiksi ja teidän talonne tehdään soraläjiksi.

Sivu 7

Mutta jos te ilmoitatte minulle unen ja sen selityksen, niin te saatte minulta lahjoja ja antimia ja suuren kunnian.  Sentähden ilmoittakaa minulle uni ja sen selitys." He vastasivat toistamiseen ja sanoivat: "Kuningas sanokoon unen palvelijoilleen, niin me ilmoitamme sen selityksen".  Kuningas vastasi ja sanoi. "Minä huomaan selvästi, että te vain koetatte voittaa aikaa, koska näette peruuttamattomaksi tämän minun sanani, että ellette ilmoita minulle unta, on teillä edessä vain yksi tuomio. Sillä te olette sopineet keskenänne, että puhutte minun edessäni valheellista ja turmiollista puhetta toivoen, että aika muuttuu. Sentähden sanokaa minulle uni; silloin minä tiedän, että te osaatte ilmoittaa minulle selityksen siihen." 
Kaldealaiset vastasivat kuninkaan edessä ja sanoivat: "Ei ole maan päällä ihmistä, joka kykenisi selittämään sen, mitä kuningas sanoi. Eikä yksikään suuri ja voimallinen kuningas ole koskaan vaatinut tämänkaltaista asiaa keneltäkään tietäjältä, noidalta tai kaldealaiselta. 
Sillä asia, jota kuningas vaatii, on vaikea, eikä ole ketään, joka voisi sen kuninkaalle selittää, paitsi jumalat, joiden asuinsija ei ole ihmisten tykönä." 
Tästä kuningas suuttui ja julmistui kovin ja käski tappaa kaikki Baabelin viisaat. 
Kun tästä oli käsky annettu ja viisaat piti tapettaman, etsittiin Danielia ja hänen tovereitaan tapettaviksi.  Silloin Daniel antoi viisaan ja taitavan vastauksen Arjokille, kuninkaan henkivartioväen päällikölle, joka oli lähtenyt tappamaan Baabelin viisaita. 
Hän vastasi ja sanoi Arjokille, kuninkaan päällikölle: "Miksi on kuningas antanut niin ankaran käskyn?" Silloin Arjok kertoi Danielille asian. 
Niin Daniel meni palatsiin ja pyysi kuningasta antamaan hänelle aikaa, että hän saisi ilmoittaa kuninkaalle selityksen. 
Sitten Daniel meni kotiinsa ja kertoi asian tovereillensa Hananjalle, Miisaelille ja Asarjalle kehoittaen heitä rukoilemaan armoa taivaan Jumalalta tämän salatun asian tähden, ettei Danielia ja hänen tovereitansa tapettaisi muiden Baabelin viisaitten kanssa. 

Sivu 8

Silloin salaisuus ilmoitettiin Danielille yöllisessä näyssä. Niin Daniel kiitti taivaan Jumalaa. 
Daniel lausui ja sanoi: "Olkoon Jumalan nimi kiitetty iankaikkisesta iankaikkiseen, sillä hänen on viisaus ja voima. 
Hän muuttaa ajat ja hetket, hän syöksee kuninkaat vallasta ja korottaa kuninkaat valtaan, hän antaa viisaille viisauden ja taidollisille ymmärryksen. 
Hän paljastaa syvät ja salatut asiat, hän tietää, mitä pimeydessä on, ja valkeus asuu hänen tykönänsä. 
Sinua, minun isieni Jumala, minä kiitän ja ylistän siitä, että olet antanut minulle viisauden ja voiman ja että nyt annoit minun tietää, mitä me sinulta rukoilimme. Sillä sinä annoit meidän tietää kuninkaan asian." 
Sitten Daniel meni Arjokin tykö, jolla oli kuninkaan määräys tappaa Baabelin viisaat. Hän meni ja sanoi hänelle näin: "Älä tapa Baabelin viisaita; vie minut kuninkaan eteen, niin minä ilmoitan kuninkaalle selityksen." 
Silloin Arjok vei kiiruusti Danielin kuninkaan eteen ja sanoi tälle näin: "Minä olen löytänyt juutalaisten pakkosiirtolaisten joukosta miehen, joka ilmoittaa kuninkaalle selityksen." 
Kuningas vastasi ja sanoi Danielille, jonka nimenä oli Beltsassar: "Voitko sinä ilmoittaa minulle unen, jonka minä näin, ja sen selityksen?" 
Daniel vastasi kuninkaalle ja sanoi: "Salaisuutta, jonka kuningas tahtoo tietää, eivät viisaat, noidat, tietäjät eivätkä tähtienselittäjät voi ilmoittaa kuninkaalle. 
Mutta on Jumala taivaassa; hän paljastaa salaisuudet ja ilmoittaa kuningas Nebukadnessarille, mitä on tapahtuva aikojen lopussa. Tämä on sinun unesi, sinun pääsi näky, joka sinulla oli vuoteessasi. 
Kun sinä, kuningas, olit vuoteessasi, nousi mieleesi ajatus, mitä tämän jälkeen on tapahtuva; ja hän, joka paljastaa salaisuudet, ilmoitti sinulle, mitä tapahtuva on. 
Ja tämä salaisuus on paljastettu minulle, ei oman viisauteni voimasta, ikäänkuin minulla olisi sitä enemmän kuin kenelläkään muulla ihmisellä, vaan sentähden että selitys ilmoitettaisiin kuninkaalle ja sinä saisit selville sydämesi ajatukset.

Sivu 9

Sinä näit, kuningas, katso, oli iso kuvapatsas. Se kuvapatsas oli suuri, ja sen kirkkaus oli ylenpalttinen. Se seisoi sinun edessäsi, ja se oli hirvittävä nähdä. 
Kuvan pää oli parasta kultaa, sen rinta ja käsivarret hopeata, sen vatsa ja lanteet vaskea.  Sen sääret olivat rautaa, sen jalat osaksi rautaa, osaksi savea. 
Sinun sitä katsellessasi irtautui kivilohkare - ei ihmiskäden voimasta - ja iski kuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne. 
Silloin musertuivat yhdellä haavaa rauta, savi, vaski, hopea ja kulta, ja niiden kävi kuin akanain kesäisillä puimatantereilla: tuuli vei ne, eikä niistä löydetty jälkeäkään. Mutta kivestä, joka oli kuvapatsaan murskannut, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maan. 
Tämä oli se uni, ja nyt sanomme kuninkaalle sen selityksen. 
Sinä, kuningas, olet kuningasten kuningas, jolle taivaan Jumala on antanut vallan, voiman, väkevyyden ja kunnian 
ja jonka käteen hän on antanut ihmiset, missä ikinä heitä asuu, ja kedon eläimet ja taivaan linnut, asettaen sinut kaikkien niiden valtiaaksi: sinä olet se kultainen pää. 
Mutta sinun jälkeesi nousee toinen valtakunta, joka on halvempi kuin sinun; ja sitten kolmas valtakunta, joka on vaskea ja joka hallitsee kaikkea maata. 
Ja neljäs valtakunta on tuleva, luja kuin rauta; niinkuin rauta musertaa ja särkee kaiken, niinkuin rauta murskaa, niin se on musertava ja murskaava ne kaikki.
Ja että sinä näit jalkain ja varvasten olevan osittain savenvalajan savea, osittain rautaa, se merkitsee, että se on oleva hajanainen valtakunta; kuitenkin on siinä oleva raudan lujuutta, niinkuin sinä näit rautaa olevan saven seassa. 
Ja että jalkojen varpaat olivat osaksi rautaa, osaksi savea, se merkitsee, että osa sitä valtakuntaa on oleva luja, osa sitä on oleva hauras. 
Että sinä näit rautaa olevan saven seassa, se merkitsee, että vaikka ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, ne eivät yhdisty toinen toiseensa, niinkuin ei rautakaan sekaannu saveen. 

Sivu 10

Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti, niinkuin sinä näit, että kivilohkare irtautui vuoresta - ei ihmiskäden voimasta - ja murskasi raudan, vasken, saven, hopean ja kullan. Suuri Jumala on ilmoittanut kuninkaalle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Ja uni on tosi ja sen selitys luotettava."

Kylälää alkoi askarruttaa se, että Nebukadnessar näki ensin unen ja sitten Danielille näytettiin sama yöllisessä näyssä.  Toiseksi, hän kyseli Jumalalta, miksi Raamattu ilmoittaa tämän tapahtuvan aikojen lopussa ja kaikkien patsaan valtakuntien tuhoutuvan yhdellä haavaa (yhtä aikaa), vaikka nämä  historialliset suurvallat ovat olleet ja menneet:

Dan.2:35 
Silloin musertuivat yhdellä haavaa rauta, savi, vaski, hopea ja kulta ja niiden kävi kuin akanain kesäisillä puimatantereilla: tuuli vei ne, eikä niistä löydetty jälkeäkään.  Mutta kivestä, joka oli kuvapatsaan murskannut, tuli suuri vuori, ja se peitti koko maan.

Tässä jakeessa on kuvaus siitä hetkestä, kun Jeesus saapuu maan päälle ja perustaa 1000-vuotisen rauhan valtakunnan. Kivi, joka murskaa valtakunnat, on Jeesuksen herruus. Hänen saapuessaan Öljymäelle täällä riehuu hirvittävä sota. Raamattu ilmoittaa tästä ajasta seuraavalla tavalla:

Matt.24:21-22   
Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.
Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.

Valittujen tähden niitä päiviä lyhennetään.  Ainakin israelilaiset ovat valittuja (Aam.3:3), koska Jumala on valinnut tämän kansan omaisuuskansakseen ja se pelastuu tämän suuren ahdistuksen aikana.

Sivu 11

MITÄ  HERRA  ILMOITTI  KILPI  KYLÄLLE?

Herra ilmoitti Kylälälle, että on toinenkin patsas, joka on olemassa vielä silloin, kun kivilohkare irtautuu ja tuhoaa KAIKKI valtakunnat yhdellä haavaa.

Jeesus antoi Kylälälle tehtäväksi piirtää ensin Nebukadnessarin patsas mittakaavassa 1 mm = 1 vuosi.  Kylälä ymmärsi, että hänen on piirrettävä kuvapatsaan valtakunnat kaikki samassa mittakaavassa. 

Kun hän oli saanut työn valmiiksi, hän sai tehtäväkseen etsiä Danielin näyn kuvapatsas. Löydettyään sen hän sai Herralta kehotuksen piirtää se mittakaavassa 1 mm = puoli kuukautta, eli 2 mm = 1 kk ja 24 mm = 1 vuosi. Kylälä piirsi molemmat patsaat ilmoitettuihin mittakaavoihin ja aloitti valtakuntien sijoittamisen oikeille kohdille.

Historiallinen patsas oli  helppo tehdä, koska sitä oli käsitelty monissa profetaalisissa kirjoissa ja valtakuntien tunnistaminen oli nopeasti tehtävissä.


HISTORIALLINEN KUVAPATSAS (kuva 1)
vv. 604 eKr. - 395 jKr.

Tämän kuvapatsaan historiallinen selitys on monille profetaalisesta sanasta kiinnostuneille tuttu, mutta otan sen kuitenkin lyhyesti tähän kirjaan mukaan.

Nebukadnessarille Daniel sanoi, että tämä on se kultainen pää:

Dan. 2:37-38
Sinä, kuningas, olet kuningasten kuningas, jolle taivaan Jumala on antanut vallan, voiman, väkevyyden ja kunnian  ja jonka käteen hän on antanut ihmiset, missä ikinä heitä asuu, ja kedon eläimet ja taivaan linnut, asettaen sinut kaikkien niiden valtiaaksi: sinä olet se kultainen pää. 

Sivu 12Sivu 13

Babylonian  maailmanvallan valtakausi kesti vv. 612 eKr. - 539 eKr. Sen historia alkaa jo luopio Nimrodista (1Moos.10:9), joka oli mahtava metsämies.  Hän rakennutti Baabelin tornin  Sinearin lakeudelle. Historioitsija Herodotos kirjoittaa Baabelin tornista: "Viimeisellä tornin tasanteella on suuri temppeli, ja temppelissä on suuri hyvin valmistettu vuode, ja sen edessä kullasta tehty pöytä. Sisäpuolella on kuvapatsas, mutta ei mitään muuta, myöskään siellä ei yövy kukaan muu kuin yksi vakituisesti asuva nainen, jonka juuri jumala valitsee itselleen kaikista, kuten kaldealaiset, tämän jumalan papit, sanovat. Juuri samat myös väittävät, mitä he eivät kyllä saa minua uskomaan, että jumala itse muka käy temppelissä  ja lepää makuupatjalla, jollaisesta on kysymys myös Egyptin Thebassa, egyptiläisten ilmoituksen mukaan, sillä siellä nukkuu myös nainen thepalaisen Zeuksen pyhäkössä…"

Täältä lähti liikkeelle myös äiti-lapsi -kultti, joka on levinnyt "muunneltuna" ympäri maailmaa roomalaiskatolisen kirkon kautta. Tämä Babyloniasta levinnyt harhaoppi sitoo lopun aikana miljoonia ihmisiä ns. "taivaan kuningattareen", joka on pelastuksen välikappaleena.

Kuningas Nebukadnessarin hovissa oli myös noitia, tähtien tutkijoita (astrologeja) ja ennustelijoita. Kaikki nämä alueet kiinnostavat ihmisiä hyvin voimakkaasti myös tässä lopun ajassa.  Ihmiset kaipaavat tyhjiä lupauksia ja yliluonnollisia "temppuja".

Nousee toinen, halvempi valtakunta:

         Dan.2:39  
Mutta sinun jälkeesi nousee toinen valtakunta, joka on halvempi kuin sinun.

Tämän jälkeen nousi, Persia, eli Meedo-Persia. Kuningas Kooreksen johdolla Persia kukisti ja valloitti Babylonian. Valtakausi tällä toisella supervallalla kesti vv. 539 eKr. - 331 eKr. Profeetta Jesaja mainitsee Kooreksen nimeltä: 

Sivu 14

Jes.44:27-28, 45:1
Minä olen se, joka sanon syvyydelle: "Kuivu; minä kuivutan sinun virtasi!" 
joka sanon Koorekselle: "Minun paimeneni!" Hän täyttää kaiken minun tahtoni, hän sanoo Jerusalemille: "Sinut rakennettakoon!" ja temppelille: "Sinut perustettakoon!" 
Näin sanoo Herra voidellulleen Koorekselle, jonka oikeaan käteen minä olen tarttunut kukistaakseni kansat hänen edestään ja riisuakseni kuninkaitten kupeilta vyöt, että ovet hänen edessään avautuisivat eivätkä portit sulkeutuisi.

Kooreksen aikana ALKOI JUUTALAISTEN PALUU KOTIIN PERSIASTA (Huom! Persiaa vastaa lopun aikana NL - Venäjä):

Esra 1:1-4
Kooreksen, Persian kuninkaan, ensimmäisenä hallitusvuotena herätti Herra, että täyttyisi Herran sana, jonka hän oli puhunut Jeremian suun kautta, Kooreksen, Persian kuninkaan, hengen, niin että tämä koko valtakunnassansa kuulutti ja myös käskykirjassa julistutti näin: 
"Näin sanoo Koores, Persian kuningas: Kaikki maan valtakunnat on Herra, taivaan Jumala, antanut minulle, ja hän on käskenyt minun rakentaa itsellensä temppelin Jerusalemiin, joka on Juudassa. 
Kuka vain teidän joukossanne on hänen kansaansa, sen kanssa olkoon hänen Jumalansa, ja hän menköön Jerusalemiin, joka on Juudassa, rakentamaan Herran, Israelin Jumalan, temppeliä. Hän on se Jumala, joka asuu Jerusalemissa. 
Kuka vain on jäljellä, se saakoon, missä asuukin muukalaisena, paikkakuntansa miehiltä kannatukseksi hopeata ja kultaa, tavaraa ja karjaa ynnä vapaaehtoisia lahjoja Jumalan temppelin rakentamiseksi Jerusalemiin."

Sivu 15

Nousee kolmas valtakunta:

Dan.2:39
ja sitten kolmas valtakunta, joka on vaskea ja joka hallitsee kaikkea maata.

Ja niin  nousi KOLMAS valtakunta, Kreikka (Makedonia-Kreikka), jonka valtakausi oli vv. 331 eKr. - 63 eKr. Aleksanteri Suuren hallituskausi alkoi v. 336 eKr. hän oli silloin vasta 20-vuotias.  Lyhyessä ajassa Aleksanteri Suuri valloitti koko silloisen sivistyneen maailman.

Aleksanterin kuoltua v. 323 eKr. hänen valtakuntansa hajosi NELJÄÄN OSAAN. Profetaalinen sana Danielin 8:nnessa luvussa puhuu Jaavanin (Kreikan) kauriista. Kreikan kauris jakaantuu NELJÄÄN.  Myös Hitlerin Saksa jaettiin neljään:

Dan.8:8
Ja kauris tuli ylen suureksi; mutta kun se oli väkevimmillään, särkyi suuri sarvi, ja sen sijalle kasvoi neljä uhkeata sarvea, taivaan neljää tuulta kohti.

          Dan.8:22
Ja että se särkyi ja neljä nousi sen sijalle, se on: neljä valtakuntaa nousee siitä kansasta, ei kuitenkaan niin väkevää kuin hän.

Dan.11:33-34 
Sitten nousee sankarikuningas; hän hallitsee suurella vallalla ja tekee, mitä tahtoo. Mutta juuri kun hän on noussut, hajoaa hänen valtakuntansa ja jakautuu neljään taivaan tuuleen. Se ei joudu hänen jälkeläisilleen eikä ole niin mahtava kuin hänen hallitessaan. Sillä hänen valtakuntansa kukistuu ja joutuu muille, ei heille.

Sivu 16

Profetaalinen sana on ihmeellistä!

2Piet.1:19
Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee…

Nousee neljäs valtakunta:

         Dan.2:40
Ja neljäs valtakunta on tuleva, luja kuin rauta; niinkuin rauta musertaa ja särkee kaiken, niinkuin rauta murskaa, niin se on musertava ja murskaava ne kaikki. 

Rooma nousi neljänneksi valtakunnaksi, ja sen valtakausi kesti vv. 63 eKr. - 395 jKr. Perimätiedon mukaan Rooman kaupunki on perustettu v. 754 eKr., ja kaupunki on aikoinaan rakennettu seitsemälle kukkulalle. Rooman valtakunta oli mahtavimmillaan jälkeen v. 146 eKr..  Juudan alueen sai Rooma hallintaansa  v. 63 eKr.  Pompeius palautti tuolloin samalla rappeutuvan tasavallan mahdin liittämällä alueisiinsa useita uusia provinsseja. Rooma alkoi kehittyä vähän ennen ajanlaskumme alkua yhä enemmän yksinvaltaista hallintoa kohden.  Julius Caesar raivasi itsellensä yhä enemmän valtaa ja loi hallitsemiseen caesarismi-käsitteen. Jouluevankeliumissa mainittu keisari Augustus aloitti poliittisen uudistuksen ja loi käsitteen Pax Romana (roomalainen rauha). 

Viimeinen Rooman valtakunta saa diktaattorinsa myös sen tähden, koska ihmiset kaipaavat "rauhaa": vapaita ja turvallisia oloja jatkaa syntielämää.

Raamattu ilmoittaa selvästi, että tällä viimeisellä eli Rooman valtakunnalla on "varpaat", jotka ulottuvat aina tuhoutumishetkeen saakka.  On mielenkiintoista todeta, kuinka Rooman valtakunta hajosi kymmeneen varpaaseen kansainvaelluksen vuosina. 

Nämä varpaat olivat: 1) vandaalit, jotka tunkeutuivat Rooman alueille vv. 406 - 411, 2) länsigootit tunkeutuivat Rooman alueille, Espanjaan ja Ranskaan v. 419, 3) sveetit tunkeutuivat Rooman alueille v. 411, 4) frankit siirtyivät v. 420 nykyisen Ranskan pohjoisosaan, 5) burgundit tunkeutuivat nykyiseen Ranskaan v. 443, 6) anglit tunkeutuivat Rooman alueille vv. 449 - 450, 7) saksit tunkeutuivat Rooman alueille vv. 449 - 450, 8) itägootit tunkeutuivat Italian niemimaalle v. 488, 9) alamannit  tunkeutuivat Reinin ja Tonavan lähteitten seutuville v. 496 ja 10) langobardit tunkeutuivat Pohjois-Italiaan v. 568.

 Sivu 17Sivu 18

DANIELIN NÄYN PATSAS (kuva 2)
Toinen patsas (profetaalinen esitäyttymys) vv. 1908 - 1980  

Herra ilmoitti Kylälälle, että Babylonian valtakuntaa, kultaista päätä, vastaa lopun aikana  Englanti - USA.

Hopeista rintaa eli muinaista Persian valtakuntaa vastaa lopun ajassa NL (Venäjä).

Vaskista vatsaa ja lanteita eli Kreikan  valtakuntaa (kolmatta valtakuntaa) vastaa lopun ajassa Saksa.

Neljättä valtakuntaa, joka käsitti historiassa sääret, jalat ja varpaat, Rooman maailmanvaltaa, vastaisi  uusi nouseva  maailmanvalta samalle alueelle.  Tämä on lopun ajan "Rooma", jonka johtoon tulee antikristus.


PATSAAN  TARKASTELUA

Sekä kuningas Nebukadnessar että Daniel näkivät patsaan, joka oli miehen muotoinen.  Pää kultaa, rinta hopeaa, lanteet vaskea, jalat ja varpaat osaksi rautaa, osaksi savea.  Historiallinen patsas oli varjo, hyvin pitkä varjo (n. 2500 vuotta), heijastus lopullisesta patsaasta.  Nebukadnessar näki historialliset tapahtumat, jotka ulottuvat meidän aikaamme asti. 

Kilpi Kylälä sai tehtäväkseen tutkia profetaalista esitäyttymystä.

Sivu 19

Historiallinen tapahtuma, profetaalinen esitäyttymys ja lopullinen täyttymys

Raamatussa on eräissä kohdissa kolme tapahtumasarjaa: historiallinen tapahtuma (heijastelee tulevaa), profetaalinen esitäyttymys (on jo tarkempi varjo lopullisesta) ja profetaalinen lopputäyttymys (tapahtumien lopullinen toteutuminen).  Uskon että näin on tässäkin tapauksessa.  Herra ei ilmoittanutkaan Kilpi Kylälälle profetaalista lopputäyttymystä vaan sen esitäyttymyksen (se piti tarkalleen paikkansa, kuten tulet huomaamaan!).


Profetaaliset täyttymykset:

Kolme tapahtumasarjaa voidaan löytää esim. Elian kohdalla: Elia oli historiallinen henkilö (1Kun. 17:1-). Johannes kastaja ilmestyi Elian hengessä profetaalisena esitäyttymyksenä, Jeesuksen edelläkävijänä (Matt.17:10-11). Profetaalinen lopputäyttymys on ilmoitettu tapahtuvaksi ennen Herran päivää  (Mal.4:5-6).
Israelin tulo luvattuun maahan : Egyptistä tulo luvattuun maahan tapahtui Joosuan johdolla n. v. 1400 eKr. Tämä oli historiallinen tapahtuma. Tämän jälkeen karkotus Baabeliin n. v. 600 eKr. ja paluu sieltä 70 v myöhemmin oli profetaalinen esitäyttymys lopullisesta kotiinpaluusta, josta jo Mooses profetoi kansalleen (5Moos.4:25-31). Israel hajotetaan kaikkien kansojen sekaan roomalaisten sotajoukkojen ahdistamana v. 70 jKr. (ja lopullisesti v. 135 jKr.). Viimeinen eli profetaalinen lopputäyttymys on  alkanut 1800-luvun lopulla ja voimistunut varsinkin vuoden 1948 jälkeen, jolloin Israel sai itsenäisyyden.  Tämä paluu on profetaalista lopputäyttymystä ja jatkuu vielä 1000-vuotiseen valtakuntaan asti.

Antikristuksen  historiallinen hahmo ilmeni jo Antiokus Epifanessa v. 175 eKr.  Makkabialaiskirjasta voimme lukea tästä hirviöstä ja Jumalan vastustajasta. Profetaalinen esitäyttymys antikristuksesta oli Adolf Hitler, jonka kolmas valtakunta  vaikutti vv. 1933 - 1945.  Viimeinen eli profetaalinen lopputäyttymys on pian alkamassa, kun EU:n viimeinen johtaja, antikristus, nousee.

Sivu 20

Tarkka toteutuminen

Voi vain hämmästellä sitä tarkkuutta, jolla profetaalinen sana toteutti Kylälän piirtämän patsaan osia!  Danielin näyn patsaan lähtökohta oli Kylälän syntymävuosi eli vuosi1908.


ENGLANTI - USA,  LEIJONA  JOLLA  ON  KOTKAN  SIIVET

Kultainen pää, Englanti , oli silloinen, maailmanlaajuinen imperiumi, jonka rajoilla ei koskaan aurinko laskenut.  USA:kin kuului aikaisemmin Englannin siirtomaihin. Ei suinkaan ollut sattumaa, että Englanti miehitti ensimmäisen maailmansodan aikana Irakin eli muinaisen Babylonian valtakunnan. 

Jo vähän ennen ensimmäistä maailmansotaa joutui Irak Euroopan valtioiden huomion kohteeksi, sillä tämä maa omisti mustaa kultaa, öljyä. Englannin hallitsijan Yrjö V:n  aikana englantilaiset valloittivat (11.3.1917) Bagdadin, Irakin pääkaupungin, ja tällöin tuli Englannin Yrjö V:stä muinaisen Babylonian hallitsija. 
  
Englanti ja USA ovat olleet yhtä niin sodan kuin rauhankin aikana. Kultaisen pään aikana ei ollut muita "supervaltoja".  On myös hyvä muistaa, että 9.12.1917 englantilaiset valtasivat Jerusalemin turkkilaisilta. Vaikka Israel ei kuulu patsaaseen, sen vaiheet ovat kaikkein tärkeimmät profetaalisessa sanassa.


VENÄJÄN KARHU

Hopeinen rinta,  eli muinaisen Persian (Iranin)  "kääntyminen toiselle kyljelle",  vie meidät entisen NL:n alueelle.

Sivu 21


Aikamitta on tuonut tapahtumat nyt kaulan kohdalle ja vuosiin 1914-18.  Nivelten kohdalla tapahtuu suuria mullistuksia. 

28.6.1914  ammuttiin Sarajevon laukaukset, mikä aloitti ensimmäisen maailmansodan. 

Hopeinen rinta = NL, Venäjä (karhu) ja sen mullistavat vaiheet:  
Maaliskuun vallankumous 8.3.1917,  Venäjän keisari Nikolai II luopui valtaistuimestaan 16.3.1917 ja Lenin palasi Venäjälle 16.4.1917.  Alkoi hopeisen rinnan aika.  Bolsevikit saivat vallan käsiinsä Venäjällä 
6-7.11.1917.

Hopeinen rinta alkaa voimistua suurvallaksi.  Venäjä muuttui v.1922 Neuvostotasavaltojen liitoksi eli NL:ksi ja karhu alkoi ahmimaan maita "suuhunsa".
  

SAKSAN  PANTTERI

Kolmas valtakunta  eli Saksa alkoi nousta lanteiden kohdalla.  Hitler kohosi Saksan johtajaksi v. 1933 ja tuli Hindenburgin kuoltua v. 1934 täysin yksinvaltaiseksi johtajaksi, Führeriksi.  Myös Kreikka oli nimeltään kolmas valtakunta, koska se syntyi kolmanneksi ja oli vaskea. Kolmannen valtakunnan aika Saksassa kesti vv. 1933 - 1945.

Lanteiden kohdalle sijoittuu myös II maailmansota vv. 1939 - 1945.


Saksa jaetaan

Ihmeellinen todistus Kylälän profetaalisen ilmoituksen paikkansapitävyydestä ilmenee jälleen Saksan jaon yhteydessä. 

MYÖS  historiallinen "varjo", Kreikan valtakunta, jakaantui neljään osaan.  

Sivu 22

Uutistiedote 6.6.1945 Washington: 
"Berliinissä tänään solmitun sopimuksen mukaan ISO-BRITANNIA MIEHITTÄÄ SAKSAN LUOTEISOSAN, VENÄJÄ ITÄOSAN, YHDYSVALLAT LOUNAISOSAN JA RANSKA LÄNSIOSAN (4-osaan).  Suur-Berliinin hallinnosta huolehtii valvontaneuvosto suoraan ja sitä hoitaa NELJÄ komendanttia, jotka vuoroin toimivat ylikomendantteina… siksi kunnes Saksa täyttää ehdottoman antautumisen perusvaatimukset, käyttävät korkeinta valtaa Saksassa Venäjän, Iso-Britannian, Yhdysvaltojen ja Ranskan asevoimien YLIPÄÄLLIKÖT ERIKSEEN kukin MIEHITYSVYÖHYKKEELLÄÄN… nämä NELJÄ YLIPÄÄLLIKKÖÄ MUODOSTAVAT VALVONTANEUVOSTON.


Kaksi jalkaa

Tämä tapahtui juuri oikeaan aikaan (katso s.18).  Maailman jakautuminen kahteen voimatekijään alkoi.  Patsaan kaksi jalkaa syntyi Saksan jaosta. Itä-Saksan ympärille muodostui NL:n vaikutuksesta voimakas itäblokki, Varsovan liitto.  Länsi-Saksan ympärille muodostui voimakas länsiblokki, Nato

Nämä kylmän sodan vuodet saivat aikaan voimakkaan asevarustelun Idän ja Lännen välillä.  YDINASEKILPAJUOKSU PÄÄSI TÄYTEEN VAUHTIIN. Kolmannen valtakunnan aika oli päättynyt, mutta Länsi-Saksan vaikutus länsiliittoumassa alkoi kasvaa nopeasti.

Kylälä sai seurata jalkojen vaiheita aina nilkkoihin saakka, ja hän odotti, että Jeesus tulee niihin aikoihin. Tässä Jeesuksen tulon ajoituksessa Kylälä oletti piirtämänsä patsaan olevan lopullinen ja sen tulevan pian tuhoutumaan.  Koska Kylälä muutti Taivaan kotiin v. 1979, hän ei nähnyt, kuinka tarkkaan profetaalinen esitäyttymys  toteutui.


EEC (varjo pedosta)

Neljäs valtakunta, jonka piti nousta Rooman valtakunnan alueelle, ALKOI MUODOSTUA jo v. 1957EEC:n perustamisasiakirja eli Rooman sopimus oli tehty. V. 1979 siinä oli 9 jäsenmaata.

Sivu 23

Kylälä odotti v. 1980 juhannuksen tienoilla 10 varpaan olevan koossa ja arveli, että Kreikka, Portugali tai Espanja liitettäisiin EEC:n.  HÄN ei sitä nähnyt, mutta minä näin ja luin, kuinka päätökset tehtiin juuri tuolloin. Kreikka tuli EEC:n kymmenenneksi jäseneksi v. 1981 alusta. EEC:ssä oli todella 10 "varvasta" juuri silloin kuin pitikin olla (vv. 1981 - 1985).

V. 1951  aloitettu työ ja ilmoitus, jonka Kylälä sai, piti näin tarkoin paikkansa!
 Jeesus ei kuitenkaan vielä tullut. MIKSI? - KOSKA EEC  EI OLLUT SE LOPULLINEN LIITTO VAAN SEN ESIKUVA,  PROFETAALINEN ESITÄYTTYMYS.  

Tähän asti ulottui Kylälän saama ilmoitus ja vuoden 1980 kesäkuusta lähti käyntiin profetaalinen lopputäyttymys.

Sivu 24
LOPPUTÄYTTYMYS ON ALKANUT (kuva 3)

KYLÄLÄN  PATSAAN  VALMISTUTTUA  KESÄKUUSSA  v. 1980 VARJO  PÄÄTTYY.  

LÄHDEMME TARKASTELEMAAN LOPPUTÄYTTYMYSTÄ, sen mittakaavaa ja kuinka sitä voidaan arvioida:  

Tahdon tässä kohden kiinnittää lukijani huomion myös siihen, että historiallisessa ja profetaalisessa esitäyttymyksessä Danielin 2. luvun metallit ja 7. luvun pedot kulkivat rinnakkain.  Babyloniaa/Usa (Englantia) vastasi leijona, jolla oli kotkan siivet. Persiaa/Venäjää (NL) vastasi karhu. Kreikkaa/Saksaa vastasi pantteriEEC:tä vastasi sekasikiö hirviö (Dan.7:7).

Sivu 25

Lähihistoria, v:sta 1980 vuoteen 2001, on jo osoittanut, että nyt viimeisessä patsaassa metallit eivät kulje rinnakkain petojen kanssa kuten edellisissä, ja tämä on hyvin ymmärrettävää.  Tänä päivänä on valtakunnilla sellaiset tuhoaseet, ettei voida käydä monta sotaa.

Profetaalinen sana ilmoittaa selvästi, että kaikki patsaan valtakunnat tuhoutuvat yhdellä haavaa, kun kivi iskee jalkoihin. Tämä näyttää osoittavan sen, että atomisotaa ei käydä Euroopassa eikä Amerikassa ennen ylösottoa ja ylösotto tapahtuu jo vuosia ennen kiven iskeytymistä jalkoihin (ennen vihan aikaa ja Jeesuksen tuloa Öljymäelle).  

Patsaan ulkopuolella olevien valtakuntien sodista Danielin luvut 2 ja 7 eivät anna tietoa:  Esim. rauhattomassa  Lähi-Idässä, Aasiassa ja muualla voi tapahtua mitä tahansa jo ennen ylösottoa.  Raamattu osoittaa sen, että tempaus tapahtuu suhteellisen rauhallisena aikana:

Luuk. 17:26-30, 34-36
Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä: he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki. 
Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat,  mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki,  samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.
Minä sanon teille: sinä yönä on kaksi miestä yhdellä vuoteella; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.  Kaksi naista jauhaa yhdessä; toinen korjataan talteen, mutta toinen jätetään."

Matt.24:44 
…sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.

Sivu 26

MITÄ TAPAHTUI  80-LUVULLA?

Profetaalinen esitäyttymys tuli valmiiksi juhannuksen tienoilla v. 1980. Saimme silloin lukea lehdistä ja kuulla tiedotusvälineistä, että Kreikasta tulee EEC:n kymmenes valtio v. 1981 ALUSTA LÄHTIEN.

Varjo lähtee jaloillaan seisovasta patsaasta, ja nyt varpaista lähtee ylöspäin lopullinen patsas, joka on varjon heittänyt.

Jalat , Varsovan liitto ja Nato varustautuivat sellaisella vauhdilla 80- luvun alkupuolella, että Idän talous ei sitä voinut kestää.  Ronald Reagan, joka oli noussut  Amerikan presidentiksi, oli sanonutkin pistävänsä NL:n talouden polvilleen. Ohjusvarastot kasvoivat niin valtaviksi, ettei enää voi olla sodan voittajaa.  Varsovan liitto ja Nato olivat hyvin epäluuloisia ja varuillaan toistensa suhteen.

Venäjällä nousi valtaan Michael Gorbatsov v. 1985.  Maailma alkoi kuulla termeistä glasnost (avoimmuus) ja perestroikka. Voimakas liennytys vuosikymmenien kylmän sodan jälkeen oli alkanut.  Asevarustelu, joka oli kiihtynyt taloudellisesti järjettömiin mittasuhteisiin, sai johtajat yhteisiin neuvottelupöytiin. 

V. 1985  julkaistiin EY:n valkoinen kirja. Siinä luotiin suuntaviivat EU:lle (tulevalle antikristuksen valtakunnalle).

V. 1987  muutettiin Rooman sopimusta, mikä sai aikaan tiiviimmän yhteistyön EEC-valtioiden välillä.


Itä heikkenee

V.  1988 itäblokki alkaa rakoilla.  Toinen jaloista voi huonosti. Tiedotusvälineistä saimme kuulla hätkähdyttävän uutisen:  v. 1989, marraskuun 9. päivänä, BERLIININ  MUURI  AVATTIIN ja pian sen jälkeen purettiin!

Sivu 27

Oliko nyt tultu lopputäyttymyksessä lanteiden kohdalle, missä jalkojen aika päättyy?  Loppuuko Idän ja Lännen välinen kahtiajako?  Eikö maailma enää olekaan kahden supervallan vastakkainasettelu? 


Saksa voimistuu, NL heikkenee

Kommunistiset hallitukset romahtivat vv. 1989 - 1990 aikana. Puola siirtyi markkinatalouteen v. 1989.  Kommunismi kukistettiin Romaniassa v. 1989. DDR:n parlamentti päätti 23.8.1990, että MAA YHDISTETÄÄN!  Virallisesti syntyi  YKSI  SAKSA 3.10.1990!  Saksasta tuli yhdistymisen yhteydessä Länsi-Euroopan väkirikkain ja varakkain valtio.
 Tämä tuntui aivan uskomattomalta, mutta profetaalinen sana jo VUOSITUHANSIA SITTEN oli tiennyt tämän tapahtuvaksi. Danielhan kertoi Nebukadnessarille, mitä on tapahtuva AIKOJEN LOPUSSA (Dan.2:28).

Vv. 1990 - 1992 ollaan lähellä puoltaväliä patsaan mitassa, jos patsas on mittasuhteiltaan normaalin ihmisen muotoinen loppuun saakka.

Itselläni ei ole ollut mitään tietoa patsaan aikataulusta, mutta tämä ajankohta antoi nyt jonkinlaisen mittakaavan lopputäyttymyksen patsaalle. En tiedä mitä patsaan valmistuminen merkitsee, mutta sen kuitenkin tiedän, että JEESUKSEN TULEMUS ON HYVIN LÄHELLÄ!  Olemme se viimeinen sukupolvi, josta Raamattu puhuu viikunapuun (Israelin) lehteen puhkeamisen yhteydessä  ja sanoo: "…kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä." (Luuk. 21:29-36).

NL:sta takaisin Venäjään:  NL:sta tulee jälleen Venäjä 25.12.1991. Entinen NL menettää vaikutusvaltansa satelliittivaltioissa, joita ennen johdettiin Moskovasta.  

 NL:n joukot vedettiin pois Tsekkoslovakiasta v. 1991.  Baltian maat itsenäistyivät v. 1991.  Venäjän joukot vetäytyivät Puolasta v. 1992.  Bulgaria, Albania, Georgia ym. valtiot irtautuivat kommunismin siteistä ja Moskovasta.  Tilanteet menevät todella vastakkaiseen suuntaan kuin 1930- ja 1940-luvuilla.  Tämä osoittaa, että lopputäyttymys etenee ihmeellisen tarkasti. 

Sivu 28

Varjoissa aika eteni päästä kohti varpaita, ja lopputäyttymyksessä aika kulkee varpaista kohti päätä!

EEC:stä Euroopan Unioni

Saksa muodostui myös tärkeimmäksi valtioksi EU:ssa, joka syntyi 1.11.1993. Saksa vahvistuu lanteiden kohdalla ja Venäjä heikkenee nopeasti. Näinhän pitää juuri käydä, koska aikajana siirtyy nyt patsaan jaloista kohti päätä. 

EU kulkee kohti tiiviimpää yhteisöä.  Valtioiden liitto (ei LIITTOVALTIO) on kuitenkin sen viimeinen vaihe, koska Raamattu sanoo näin: 

Dan.2:43-44
Että sinä näit rautaa olevan saven seassa, se merkitsee, että vaikka ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, ne eivät yhdisty toinen toiseensa, niinkuin ei rautakaan sekaannu saveen. Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti.

Raamattu sanoo, että ne eivät yhdisty toinen toisiinsa!  Tämä tilanne pysyy voimassa niiden kuningasten päiviin saakka, jolloin valtakuntien tuho saapuu ja rauhan valtakunta tulee maan päälle. Valtaa tämä liittoutuma tulee saamaan runsaasti, ja sen vaikutus Lähi-Itään tulee kasvamaan.  EU:n viimeinen johtaja on ANTIKRISTUS.  Hänen apurikseen nousee uskonnollisella rintamalla väärä profeetta eli toinen peto, niin kuin Raamattu ilmoittaa (Ilm.13:11-18), ja on hyvin todennäköisesti VIIMEINEN PAAVI. Näiden molempien henkilöiden täytyy jo vaikuttaa jossakin, ja pian he astuvat niille paikoille, jotka profetioiden mukaan heille tulevat.

Sivu 29

Venäjä on palannut tsaarin aikaan 

Länsi on vain pienin mutinoin niellyt sen tosiasian, että Venäjä on siirtynyt Putinin lyhyenä valtakautena diktatuuriin. Putin valittiin presidentiksi huhtikuussa v. 2000. Tämän pohjoisen karhuvaltion johtaja pitää tänään kaikki vallan nyörit käsissään. Nopeasti hän sai läpi Venäjän jaon seitsemään kuvernöörialueeseen.  Näiden aluejohtajat valitsee Putin ja he ovat hänen alaisuudessaan.  Demokraattisesti valitut aluejohtajat ovat kuvernöörien alamaisia. Myös tiedotusvälineet on alistettu Putinin kontrolliin.

Tämän todella piti tapahtua, koska esitäyttymyksessä (varjossa) tsaarin yksinvalta muuttui vallankumousten kautta kommunistiseksi "kansanvallaksi".   Paluu "tsaarin" aikaan on nyt tapahtunut. Ortodoksinen kirkko on saanut arvoasemansa takaisin - saman valta-aseman, kuin sillä oli ennen vuotta 1917.

Venäjä on Raamatun symboliikan mukaan KARHU , ja sillä on tulevina vuosina "raaka" tehtävä, ennen kuin se tuhoutuu patsaan luhistuessa.


Kultainen pää, USA

Babylonian valtakunta oli rikas ja ylpeä valtakunta.  Myös lopun ajan Babylonia on hyvin rikas ja voimakas.  Taloudellisesti ja sotilaallisesti USA on ehdoton pää. Patsaalla on vain yksi pää lopputäyttymyksessä, ja se on totta juuri nyt. USA ei ota neuvoja muilta.  Sen ei ole sitä pakko tehdä. Pää on myös hyvin itsekäs, se ajaa vain omia etujaan ja omaa hyvinvointiaan. USA:lla on varaa alkaa rakentaa ydinsateenvarjoa, SANOUTUA YKSIPUOLISESTI IRTI ASERAJOITUSSOPIMUKSISTA, olla välittämättä yhteisistä saasteongelmista jne. Se yrittää varmistaa vain oman hyvinvointinsa ja turvallisuutensa. Tämäkin supervalta tulee tuhoutumaan yhdellä haavaa, kun sen aika täyttyy.

Sivu 30

Milloin patsas valmistuu?

Koska Saksan yhdistyminen tapahtui lähellä patsaan puoliväliä , niin laskettaessa siitä ihmisen mittaa tullaan vuosiin 2002 - 2004.  Näihin aikoihin patsaan lopullisen tehtävän tulisi alkaa.  Patsaaseen kuuluvat valtiot saavat pedon sydämen.

Mitä silloin tapahtuu?  Emme sitä vielä tiedä, mutta viimeistään Israelin itsenäistymisestä on alkanut VIIMEISEN SUKUPOLVEN AIKA.  Tämä sukupolvi on tänään ( v. 2001) 53 vuotta vanha.  Tämä MEIDÄN SUKUPOLVEMME EI TULE KATOAMAAN, ENNEN KUIN JEESUS ON SAAPUNUT JA PATSAAN VALTAKUNNAT OVAT KUKISTUNEET. 


VIIMEINEN  SUKUPOLVI

ME  JUURI NYT OLEMME  RAAMATUN  ILMOITTAMA  
VIIMEINEN SUKUPOLVI 

          Luuk.21:25-36
Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä." Ja hän puhui heille vertauksen: "Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita. Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä."

Sivu 31

Ps.102:17-19
kun Herra rakentaa Siionin ja ilmestyy kunniassansa, kun hän kääntyy niiden rukouksen puoleen, jotka ovat kaikkensa menettäneet, eikä enää heidän rukoustansa hylkää. Tämä kirjoitettakoon tulevalle polvelle…

Kaarlo Syväntö käsittelee vihkosessaan  "Vanhan testamentin käännösvirheistä" näitä psalmin jakeita ja mainitsee seuraavaa: "Tässä on hyvin tärkeä ennustus, joka huonosti suomennettuna on jäänyt hämäräksi.  Lauseen pitäisi kuulua: "Kun Herra rakentaa (fut.) Siionin, Hän ilmestyy (pian) kirkkaudessaan."  Ts. Israelin jälleenrakentaminen on tärkeä ajan merkki siitä, että Herran tulemus on lähellä.  Tähän asiaan liittyy läheisesti jae 19.  Oikea käännös on: "Tämä kirjoitettakoon viimeiselle sukupolvelle."  Hebreassa on selvästi "DOR AHARON" = viimeinen sukupolvi.  Me elämme NYT TÄMÄN VIIMEISEN SUKUPOLVEN AIKAA VÄHÄN ENNEN Herran tulemusta. - Näin kirjoittaa Kaarlo Syväntö.

Jumala  on ilmoittanut viimeisen sukupolven TAPAHTUMAT.  Kaikki tämä tapahtuu yhden sukupolven aikana, JA ME OLEMME TÄMÄ SUKUPOLVI! En  tiedä, tuleeko Jeesus noutamaan seurakunnan taivaalliseen Jerusalemiin patsaan ollessa valmis vai sen jälkeen nousevien petojen aikana.  Mutta me olemme kuitenkin hyvin lähellä näitä suuria tapahtumia.

Sivu 32

Raamattu puhuu paljon meidän sukupolvemme (viimeisen sukupolven) merkeistä ja "paaluttaa"  ne monelta puolelta juuri meidän aikaamme.

Viikunapuu, Israel,  viimeisen sukupolven merkki: Ennen kaikkea meidän on seurattava viikunapuuta ja sen puhkeamista lehteen, mutta lehteen puhkeaa monia muitakin puita, koska Raamattu kehottaa seuraamaan myöskin niitä. Viimeinen sukupolvi näkee Israelin ja monien muitten maitten itsenäistymisen.


VIIKUNAPUU RAAMATUSSA

Hoos.9:10
Niin kuin rypäleet erämaassa minä löysin Israelin; niin kuin varhaishedelmät viikunapuussa, sen alkurunsaudessa, minä näin teidän isänne…

Israelin isät olivat varhaishedelmiä viikunapuussa.  Jumala odottaa puun tuottavan hedelmää:

Mark.11:13-14, 20-21.
Ja kun hän kaukaa näki viikunapuun, jossa oli lehtiä, meni hän katsomaan, löytäisikö ehkä jotakin siitä; mutta tultuaan sen luo hän ei löytänyt muuta kuin lehtiä. Sillä silloin ei ollut viikunain aika. 
Niin hän puhui ja sanoi sille: "Älköön ikinä enää kukaan sinusta hedelmää syökö." Ja hänen opetuslapsensa kuulivat sen.
Ja kun he varhain aamulla kulkivat ohi, näkivät he viikunapuun kuivettuneen juuria myöten. 
Silloin Pietari muisti Jeesuksen sanat ja sanoi hänelle: "Rabbi, katso, viikunapuu, jonka sinä kirosit, on kuivettunut."

Sivu 33

Jeesus tuli omiensa tykö ja hänen omansa eivät ottaneet Häntä vastaan. Viikunapuu ei antanut hedelmää, vaikka Jeesus oli työskennellyt sen keskellä 3 vuotta:

Luuk.13:6-9
Ja hän puhui tämän vertauksen: "Eräällä miehellä oli viikunapuu istutettuna viinitarhassaan; ja hän tuli etsimään hedelmää siitä, mutta ei löytänyt. Niin hän sanoi viinitarhurille: 'Katso, kolmena vuotena minä olen käynyt etsimässä hedelmää tästä viikunapuusta, mutta en ole löytänyt. Hakkaa se pois; mitä varten se vielä maata laihduttaa?'  Mutta tämä vastasi ja sanoi hänelle: 'Herra, anna sen olla vielä tämä vuosi; sillä aikaa minä kuokin ja lannoitan maan sen ympäriltä.  Ehkä se ensi vuonna tekee hedelmää; mutta jos ei, niin hakkaa se pois.'

Miksi viikunapuu ei tuottanut hedelmää Jeesuksen päivinä?  Koska Jumalan aika ei ollut viikunapuulle suosiollinen. 


ISRAELIN PAATUMUS

Jes.6:8-13
Ja minä kuulin Herran äänen sanovan: "Kenenkä minä lähetän? Kuka menee meidän puolestamme?" Minä sanoin: "Katso, tässä minä olen, lähetä minut." 
Niin hän sanoi: "Mene ja sano tälle kansalle: 'Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö.' 
Paaduta tämän kansan sydän, koveta sen korvat, sokaise sen silmät, ettei se näkisi silmillään, ei kuulisi korvillaan, ei ymmärtäisi sydämellään eikäkääntyisi ja parannetuksi tulisi." 
Mutta minä sanoin: "Kuinka kauaksi aikaa, Herra?" Hän vastasi: "Siihen asti, kunnes kaupungit tulevat autioiksi, asumattomiksi, ja talot tyhjiksi ihmisistä ja pellot on hävitetty erämaaksi; 
kunnes Herra on karkoittanut ihmiset kauas ja suuri autius tullut keskelle maata. 
Ja jos siellä on jäljellä kymmenes osa, niin hävitetään vielä sekin. Mutta niinkuin tammesta ja rautatammesta jää kaadettaessa kanto, niin siitäkin: se kanto on pyhä siemen."

Sivu 34

Profeetta Jesaja sai tämän tehtävän yli 700 vuotta ennen Kristusta.  Kansan sydän paadutettiin sen uskottomuuden tähden. Israelin kansasta tuli hengellisesti kuuro ja sokea.  Profeetta kysyi, ehkä hätääntyneenä kansansa puolesta: "Kuinka kauaksi aikaa, Herra?"  Silloin Jesaja sai ihmeellisen, PROFETAALISEN VASTAUKSEN JUMALALTA. Paatumus ei jatku ikuisesti vaan siihen asti, kunnes autius on tullut keskelle maata. Kaupungit ovat tulleet asumattomiksi, ja alle kymmenesosa on enää ihmisiä jäljellä.

Toteutuiko tämä ennustus Baabelin pakkosiirtolaisuuden aikana? Ei toteutunut, koska Jeesus lainaa tätä profetiaa seuraavasti:

Joh.12:37-41
Ja vaikka hän oli tehnyt niin monta tunnustekoa heidän nähtensä, eivät he uskoneet häneen, että kävisi toteen profeetta Esaiaan sana, jonka hän on sanonut: "Herra, kuka uskoo meidän saarnamme, ja kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan?" 
Sentähden he eivät voineet uskoa, koska Esaias on vielä sanonut: 
"Hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä, että he eivät näkisi silmillään eivätkä ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi." Tämän Esaias sanoi, kun hän näki hänen kirkkautensa ja puhui hänestä.

Jumalan Jesajalle antama kehotus paaduttamisesta jatkui siis vuoden 30 jKr. jälkeenkin. Israelin maan täytyi tulla vielä autioksi ennen kuin Jesajan ennustus tuli täyttymään. (Huom! Esaias on kreikan kieltä ja tarkoittaa Jesajaa.  VT on kirjoitettu hebrean kielellä ja UT kreikan kielellä). Tämä tapahtui seuraavien vuosisatojen kuluessa. Jesajan profetian lopullinen toteutuminen alkoi v. 70 jKr., kun roomalaiset Tiituksen johdolla kukistivat Jerusalemin ja tapahtui hirvittävä teurastus.  Historian mukaan 1,1 miljoonaa ihmistä sai surmansa. Loppusilaus Israelin maan autioitumiselle oli ehkä Turkin valtakausi, jolloin melkein kaikki puut hakattiin pois.  

Sivu 35

Vertauskuvana puu, voidaan kuvaannollisesti sanoa, että 1800-luvun lopulla alkoi kannosta kasvaa virpi,  koska v. 1860 perustettiin yleinen israelilaisten liitto.  Ensimmäiset juutalaiset siirtolaiset muuttivat Palestiinaan v. 1880. Itävallan juutalainen Theodor Hertzel julkaisi v. 1896 kirjan "Der Judenstaat" (Juutalaisvaltio). Theodor Hertzelistä tuli siionistiliikkeen johtaja. Hän kutsui koolle ensimmäisen siionistikongressin v. 1987, aiheena  "Suuntana JERUSALEM!"

Turkin miehitysvalta päättyi v. 1917, ja viimeistään silloin on myös alkanut päättyä Jesajan ilmoittama profetaalinen paatumus.

Englantilaiset vapauttivat Jerusalemin Turkin vallasta v. 1917 ja myönsivät juutalaisille rajoitetun paluuoikeuden.  Viikunapuun varsi oli kasvanut jo näkyväksi varreksi, mutta lehteä (itsenäisen valtion tunnusta) ei juutalaisilla vielä ollut.

Israelin itsenäistyttyä v. 1948 oli tultu LEHTEEN PUHKEAMISEN AIKAAN. Kaikki kansat saivat kuulla, että Israel on nyt itsenäinen valtio muiden valtioiden joukossa (Jes.66:8). Vv. 1940 - 2000 on itsenäistynyt n. 140 valtiota. Puita (itsenäistyneitä valtakuntia) on syntynyt kuin sieniä sateella.


JUUTALAISTEN  PALUU
Jumalan antama lopun ajan merkki meille pakanoille

Moos.4:27
Ja Herra hajottaa teidät kansojen sekaan, ja ainoastaan vähäinen joukko teitä on jäävä niiden pakanakansojen keskelle, joiden tykö Herra teidät kuljettaa.

Sivu 36

5Moos.4:30-31
Kun olet ahdistuksessa ja kaikki tämä kohtaa sinua aikojen lopussa, niin sinä palajat Herran, sinun Jumalasi, tykö ja kuulet hänen ääntänsä. 
Sillä Herra, sinun Jumalasi, on laupias Jumala. Hän ei jätä sinua eikä hukuta sinua; hän ei unhota sinun isiesi kanssa tekemäänsä liittoa, jonka hän on heille valalla vahvistanut.

Jumala lupaa aikojen lopussa pelastaa kansansa ja muistaa liittonsa, jonka Hän on tehnyt Israelin isille.  Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille Jumala lupasi Kanaanin maan (nykyisen Israelin ja vielä suuremman alueen). Israelin isille annetut lupaukset maasta voidaan lukea seuraavista kohdista: 1Moos.12:7, 1Moos.13:15, 1Moos.15:18, 1Moos.26:3 ja 1Moos.28:13.

Profeetta Hoosea SAARNAA Jumalan ilmoituksen Israelille PÄIVIEN LOPUSTA. Paatumus TULEE PÄÄTTYMÄÄN, ja Israel etsii JÄLLEEN Jumalaansa:

Hoos.3:4-5
Sillä kauan aikaa saavat israelilaiset olla ilman kuningasta ja ruhtinasta, ilman uhria ja patsasta, ilman kasukkaa ja kotijumalia. 
Senjälkeen israelilaiset kääntyvät ja etsivät Herraa, Jumalaansa, ja Daavidia, kuningastansa. Vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien lopulla.

 Hesekiel profetoi Israelille vuotten lopun tapahtumista:

Hes.38:8,16
Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen, vuotten lopulla sinun on karattava maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä, koottu monien kansain seasta, - mentävä Israelin vuorille, jotka kauan aikaa olivat olleet rauniomaana; se on tuotu pois kansojen seasta, ja he asuvat turvallisina kaikki tyynni. 
Sinä hyökkäät minun kansani Israelin kimppuun kuin pilvi, peittääksesi maan. Päivien lopulla on tämä tapahtuva. Ja minä annan sinun karata maahani, että pakanakansat tulisivat tuntemaan minut, kun minä osoitan pyhyyteni sinussa, Goog, heidän silmäinsä edessä.

Sivu 37

Ei ole epäselvää, milloin ollaan päivien lopulla.  NYT JUURI!! Kun Israel (yksi osa) on palannut omaan maahansa, niin ollaan vuotten lopulla ja päivien lopulla.  (Dan.12:7) "…Ja kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät." Myös ylösnousemus ja Israelin kansan pelastuminen tapahtuu näihin aikoihin (Dan. 12:1-2).

Profeetoissa puhui Kristuksen Henki:

1Piet.1:10-12
Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta, ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Ja heille, koska he eivät palvelleet itseänsä, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet; ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa.

Profeetta Hoosea puhuu Kristuksen Hengessä kahdesta päivästä.  Kristuksen Henki puhui minä-muodossa ihmeellisen aikataulun Israelin kansalle:

         Hoos.5:15
Minä menen takaisin paikoilleni, kunnes he ovat syystänsä kärsineet ja etsivät minun kasvojani: ahdistuksessansa he minua etsivät.

Jeesus otettiin Öljymäeltä taivaaseen n. v. 30 jKr.  Hän istuu nyt Isän, Jumalan valtaistuimen oikealla puolella ja tulee sieltä pian takaisin. Hän tulee, kun Isä on laittanut Hänen vihollisensa Hänen jalkainsa astinlaudaksi (1Kor.15:25).

Sivu 38

Hoos.6:1-2
Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä, ja parantaa meidät, hän on lyönyt meitä, ja sitoo meidät. Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua, kolmantena päivänä hän meidät herättää ( Bibliassa = virvoittaa ) ja me saamme elää hänen edessänsä.

Ihmeellinen sanoma Israelin kansalle!  Jumalalle on yksi päivä niin kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta niinkuin yksi päivä (2Piet.3:8,  Ps. 90:4).

Jeesus tulee takaisin vasta sitten, kun Israel on niin suuressa ahdistuksessa että huutaa Häntä apuun: 

Sak.13:9  …He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille.  Minä sanon: "Se on minun kansani" ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani". 

Matt. 23:39  Sillä minä sanon teille: tästedes te ette näe minua, ennen kuin sanotte: `Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen`.

Israel on nyt elävä kansa, ja kaksi päivää on pian kulunut. Kun koko Israel kansakuntana ottaa Jeesuksen vastaan omana Messiaanaan, niin sillä on kova ahdistus, ja SITÄ ENNEN SEURAKUNTA ON JO TEMMATTU YLÖS TAIVAASEEN:

Room.11:25-26
Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut,  ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.

Olemme uskovaisina lähtöhetkissä!   Vähintään 53 vuotta on eletty aikaa, jolloin Jumalan huomio on kääntynyt erikoisesti Israelin puoleen, ja pakanoiden armotalouskausi on päättymässä.  Juutalaisia on tullut uskoon yhä enenevässä määrin viime vuosina ja heidän rabbejaankin on tullut uskoon.


Sivu 39

Viimeisen päivän pituus on 1000 vuotta, ja se on sapatti

 Jeesus lupaa herättää omansa viimeisenä päivänä.  Tämä päivä on samalla seitsemäs ja alkaa pian:

Joh.6:39-40, 44, 54
Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. 
Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.
Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.
Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.

Kun viimeinen eli seitsemäs päivä vaihtuu, niin uskossa kuolleet nousevat ylös ensin, ja sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin (1Tess.4:15-17).  Tällöin tapahtuu ensimmäisen ylösnousemuksen ensimmäinen vaihe (1Kor.15:51-52).


AUTUAITTEN  YLÖSNOUSEMUS  

tapahtuu kahdessa vaiheessa viimeisenä päivänä,  ja Ilmestyskirjan luvussa 20 on kysymyksessä toinen vaihe.  Tämä hetki on vihan ajan lopussa:

Sivu 40

Ilm.20:4-6
Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta. 
Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.

Myös tuomion ylösnousemus tapahtuu viimeisenä päivänä mutta sen lopussa eli 1000 vuoden kuluttua:

Ilm.20:7-15
Ja kun ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan,
ja hän lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka. 
Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät. 
Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti. 
Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt. 
Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan. 
Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan. 
Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.

Sivu 41

SEITSEMÄS  PÄIVÄ  ON  SAPATTI,
jonka pituus on 1000 vuotta.

Jumala loi ihmisen kuudentena päivänä ja siunasi seitsemännen päivän:

1Moos.26-27, 31
Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat." 
Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.
Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kuudes päivä.

1Moos 2:1-3
Niin tulivat valmiiksi taivas ja maa kaikkine joukkoinensa. 
Ja Jumala päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt. 
Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt.

Viimeinen 1000 vuoden päivä on Herran Päivä, Jumalan lepopäivä.  Tämä sapattipäivä on aikaa, jota luomakunta huokaillen odottaa, koska silloin Jumalan Henki lepää koko luomakunnan yllä (kaiken lihan yllä):

Sivu 42

Room.8:18-23
Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. 
Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä.  Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle - ei omasta tahdostaan, vaan alistajan - kuitenkin toivon varaan, 
koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. 
Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti; 
eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi-ottamista, meidän ruumiimme lunastusta.

Messiaan hallitusaika on ihanaa aikaa tuhatvuotisessa valtakunnassa. Herran Päivänä on koko maa täynnä Hänen tuntemustaan:

Jes.11:5-9
Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side. 
Silloin susi asuu karitsan kanssa, ja pantteri makaa vohlan vieressä; vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä, ja pieni poikanen niitä paimentaa. 
Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat, ja jalopeura syö rehua kuin raavas. 
Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla, ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan. 
Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niinkuin vedet peittävät meren.

Sivu 43

Jes.65:20-25
Minä iloitsen Jerusalemista ja riemuitsen kansastani; eikä siellä enää kuulla itkun ääntä eikä valituksen ääntä.  
Ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän, ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä määrää; sillä nuorin kuolee satavuotiaana, ja vasta satavuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen. 
He rakentavat taloja ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmät; 
he eivät rakenna muitten asua, eivät istuta muitten syödä; sillä niinkuin puitten päivät ovat, niin ovat elinpäivät minun kansassani. Minun valittuni kuluttavat itse kättensä työn. 
He eivät tee työtä turhaan eivätkä lapsia synnytä äkkikuoleman omiksi, sillä he ovat Herran siunattujen siemen, ja heidän vesansa ovat heidän tykönänsä. 
Ennenkuin he huutavat, minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen. 
Susi ja lammas käyvät yhdessä laitumella, ja leijona syö rehua niinkuin raavas, ja käärmeen ruokana on maan tomu; ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sanoo Herra.

Ihmiskunnan harhaileva tie kestää 6000 vuotta eli 6 päivää, ja se on pian kuljettu. Kun uskovaiset katoavat maan päältä, silloin on alkanut heidän sapattinsa ja on siirrytty viimeiseen päivään, seitsemänteen päivään.  Aivan sen alussa käy Jumalan tuomio yli koko maan piirin ja sen jälkeen alkaa LEPO. Herran Päivä alkaa Jaakobin ahdistuksella mutta muuttuu puhdistuksen jälkeen levoksi (Sak.14:1-21, Jer.30:2-9).

Sivu 44

         Hebr.4:1-10
Varokaamme siis, koska lupaus päästä hänen lepoonsa vielä pysyy varmana, ettei vain havaittaisi kenenkään teistä jääneen taipaleelle. 
Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niinkuin heillekin; mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. 
Sillä me pääsemme lepoon, me, jotka tulimme uskoon, niinkuin hän on sanonut: "Ja niin minä vihassani vannoin: 'He eivät pääse minun lepooni", vaikka hänen tekonsa olivat valmiina maailman perustamisesta asti. 
Sillä hän on jossakin sanonut seitsemännestä päivästä näin: "Ja Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikista teoistansa"; ja tässä taas: "He eivät pääse minun lepooni." Koska siis varmana pysyy, että muutamat pääsevät siihen, ja ne, joille hyvä sanoma ensin julistettiin, eivät päässeet siihen tottelemattomuuden tähden, 
niin hän taas määrää päivän, "tämän päivän", sanomalla Daavidin kautta niin pitkän ajan jälkeen, niinkuin ennen on sanottu: "Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne." 
Sillä jos Joosua olisi saattanut heidät lepoon, niin hän ei puhuisi toisesta, senjälkeisestä päivästä. 
Niin on Jumalan kansalle sapatinlepo varmasti tuleva. 
Sillä joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan, hänkin, niinkuin Jumala omista teoistansa.

Jumalan kansalle on sapatin lepo varmasti tuleva, ja tämä päivä on LÄHELLÄ! Jumalan suunnitelma ihmiskunnalle on seitsemän päivää eli 7000 vuotta, ja kun nämä ovat loppuun kuluneet, alkaa jälleen ikuisuus, jolloin kaikki häiriötekijät on eliminoitu Jumalan maailmankaikkeudesta.

Vankkumattomat todisteet Jumalan valtasuuruudesta ovat nähtävissä tapahtuneina tosiasioina.   Jumala on puhunut vuosituhansia sitten viimeisistä päivistä ja sen tunnusmerkeistä, ja nyt näemme ne suurelta osin jo toteutuneina.  Varmaa on, että kaikki muukin tulee tapahtumaan juuri niin kuin Raamattuun on kirjoitettu.


LOPPUTÄYTTYMYKSEN  PATSAS  ON  PIAN  VALMIS (VV. 2002 - 2004), JA SEN JÄLKEEN ALKAA PETOJEN AIKA

Asuin perheeni kanssa Jerusalemissa vuoden 1982 syksystä vuoden 1983 kevääseen.  Tänä aikana minulla oli paljon aikaa viettää Herran kasvojen edessä ja lukea Jumalan Sanaa.  Vietin aikaa myös miettien Kylälän patsasta ja sen toteutumista.  Jotenkin tuli varmuus siitä, että petojen aikakausi seuraa patsaan tultua valmiiksi.  En silloin vielä voinut ymmärtää, ettei lopputäyttymyskään ollut vielä valmis. Ehkä kuitenkin sisäinen tietoisuus, että metallien jälkeen alkaa samojen valtioiden esiintyminen petoina, oli Jumalasta. Metallit ovat kiinteitä ja hyvin erilaisia verrattuina petoihin.  Eläinten, joihin Jumala yhdisti valtioiden luonteet, täytyy ilmentää tänäkin päivänä näitä valtakuntia.

Sivu 45

Danielin kirjassa Jumalan Sana puhuu näistä pedoista:

Dan.7:1-28
Belsassarin, Baabelin kuninkaan, ensimmäisenä hallitusvuotena Daniel näki unen, päänsä näyn, vuoteessansa. Sitten hän kirjoitti tämän unen.
Kertomuksen alku on tämä: Daniel lausui ja sanoi: Minä näin yöllä näyssäni, ja katso, taivaan neljä tuulta kuohutti suurta merta.  Ja merestä nousi neljä suurta petoa, kukin erilainen kuin toinen. 
Ensimmäinen oli kuin leijona, mutta sillä oli kotkan siivet. Minun sitä katsellessani reväistiin siltä siivet, ja se nostettiin maasta pystyyn ja asetettiin kahdelle jalalle niinkuin ihminen, ja sille annettiin ihmisen sydän. 
Ja katso, oli toinen peto, joka oli karhun näköinen. Se nostettiin toiselle kyljellensä, ja sillä oli suussa kolme kylkiluuta, hammasten välissä; ja sille sanottiin näin: "Nouse ja syö paljon lihaa." 
Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli taas toinen peto, pantterin kaltainen, ja sen selässä oli neljä linnunsiipeä. Sillä pedolla oli neljä päätä, ja sille annettiin valta. 
Sen jälkeen minä näin yöllisessä näyssäni, ja katso, oli neljäs peto, kauhea, hirmuinen ja ylen väkevä; sillä oli suuret rautaiset hampaat, ja se söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin kaikki edelliset pedot, ja sillä oli kymmenen sarvea. 
Minä tarkkasin sarvea, ja katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä, ja kolme edellisistä sarvista reväistiin pois sen edestä. Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät, ja suu, joka herjaten puhui. 

Sivu 46

Minun sitä katsellessani valtaistuimet asetettiin, ja Vanhaikäinen istuutui. Hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi ja hänen päänsä hiukset kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä, ja sen pyörät olivat palavaa tulta. 
Tulivirta vuoti, se kävi ulos hänestä; tuhannen tuhatta palveli häntä, ja kymmenen tuhatta kertaa kymmenen tuhatta seisoi hänen edessänsä. Oikeus istui tuomiolle, ja kirjat avattiin. 
Minä katselin, ja silloin, niiden herjaavien sanojen tähden, joita sarvi puhui, minun katsellessani peto tapettiin, ja sen ruumis hävitettiin ja heitettiin tuleen palamaan. 
Ja muiltakin pedoilta otettiin valta pois; niiden elämän pituus oli määrätty aikaa ja hetkeä myöten. 
Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. 
Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä. 
Minä, Daniel, tunsin henkeni tulevan murheelliseksi ruumiissani, ja minun näkemäni näyt peljättivät minua. 
Minä lähestyin yhtä siellä seisovista ja pyysin häneltä varmaa tietoa kaikista näistä asioista. Niin hän vastasi minulle ja ilmoitti minulle niiden selityksen: 
"Nuo suuret pedot, joita on neljä, ovat neljä kuningasta, jotka nousevat maasta. 
Mutta Korkeimman pyhät saavat valtakunnan ja omistavat valtakunnan iankaikkisesti - iankaikkisesta iankaikkiseen." 
Senjälkeen minä tahdoin saada varmuuden neljännestä pedosta, joka oli erilainen kuin kaikki muut ja ylen hirmuinen; jolla oli rautaiset hampaat ja vaskiset kynnet, joka söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa; 
sekä pedon pään kymmenestä sarvesta ynnä siitä sarvesta, joka puhkesi ja jonka edestä kolme putosi; jolla sarvella oli silmät ja herjauksia puhuva suu ja joka näytti suuremmalta kuin ne muut; 
se sarvi, jonka minä näin sotivan pyhiä vastaan ja voittavan heidät, 
siihen asti kunnes Vanhaikäinen tuli ja oikeus annettiin Korkeimman pyhille ja aika joutui ja pyhät saivat omaksensa valtakunnan. 

Sivu 47

Hän vastasi näin: "Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen. 
Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa kolme kuningasta. 
Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi. 
Sitten oikeus istuu tuomiolle, ja hänen valtansa otetaan pois ja hävitetään ja tuhotaan loppuun asti. 
Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset." 
Tähän loppuu kertomus. Minua, Danielia, peljättivät minun ajatukseni suuresti, ja minun kasvoni kalpenivat, ja minä kätkin asian sydämeeni.

On todella jännittävää seurata petojen liikehdintää, kun tiedämme petojen taustalla olevat valtakunnat ja niiden liikkeellelähdön ajankohdan kutakuinkin tarkkaan.  Kuinka kauan Jeesuksen omat voivat seurata petoja, on salaisuus.  Minä toivon Jeesuksen pikaista paluuta noutamaan meidät kotiin, koska aika tulee kulkemaan yhä pimeämpään suuntaan.


Kuohuva kansojen meri

Raamattu osoittaa, että pedot nousevat suuresta merestä, jota taivaan neljä tuulta kuohuttaa. Meri kuvaa pakanakansoja ja tuulet henkivaltoja, jotka kuohuttavat kansakuntia (Jes.57:20-21).   Ilmestyskirjasta voidaan lukea, kuinka neljä enkeliä seisoo maan neljällä kulmalla pitäen kiinni maan neljää tuulta niin kauan kunnes on merkitty 144 000 juutalaista,  12 000 kustakin Israelin sukukunnasta (Ilm.7:1-4).  

Sivu 48

Tässä herää kysymys, onko seurakunta jo pois siitä tilanteesta, kun kuohuvasta merestä alkaa nousta ensimmäistäkään petoa.  Aika tulee sen pian näyttämään. Sakarjan kirjassa (Sak.6:1-8) näemme jälleen nuo neljä tuulta, ja ne saavat nyt lähteä liikkeelle.  

Pohjoiseen maahan lähtevät mustat hevoset ja niiden jäljessä valkeat hevoset.  Hyvä lupaus seuraa valkoisten hevosten tuloa: 

 "Katso, ne, jotka lähtivät pohjoiseen maahan, saattavat minun Henkeni lepäämään pohjoisessa maassa." (Sak.6:8)

Suomi on kokenut vuosisatojen aikana monia ahdistuksia (mustia hevosia) ja myös Jumalan Hengen voimakkaita vaikutuksia.  Onko edessämme vielä jotain samaa, en tiedä…


ENSIMMÄINEN  PETO ON LEIJONA - USA , jolla on kotkan siivet 

Leijona  on eläinten kuningas, voimakas ja pelätty peto. Vielä mahtavammaksi leijonan tekevät sen siivet.  Tällainen siivillä varustettu eläin on entistäkin nopeampi, ja sen vaikutusalue laajempi. Tällainen on tämän päivän leijona - USA.  Se kontrolloi koko maailmaa suuren sotalaivastonsa turvin ja vakoilevan satelliittiverkkonsa kautta, joka sillä on avaruudessa. Kotkan siivillä varustettu leijona pitää myöskin sotilastukikohtia ympäri maailmaa.

Amerikka on ollut suurena siunauksena monille kansoille lähettämällä runsaasti lähetystyöntekijöitä ja varoja evankeliumin työhön. Se on ollut myös hyvin näyttävästi Israelin rinnalla näinä vuosikymmeninä. Amerikasta on myös tullut paljon pahaa, se on saastuttanut ihmismieliä filmiteollisuutensa ja monien harhaoppien kautta. 

Sivu 49

Raamattu osoittaa tämän valtakunnan sydämen muuttuvan pedon sydämeksi, ja se lähtee petona liikkeelle. Millä tavoin se lähtee, sitä on mielenkiinnolla seurattava. Amerikan luottamus asemahtiinsa tulee viemään tämän maan kerran tuhoon. Kun katselee lopunajan Babylonian tuhoa, niin Raamatun antama kuva ei sovi mihinkään muuhun maahan kuin USA:han:

Ilm.18:1-24
Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta, ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan. 
Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi. 
Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta." 
Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. 
Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa.  Kostakaa hänelle sen mukaan, kuin hän on tehnyt, ja antakaa hänelle kaksinkertaisesti hänen teoistansa; siihen maljaan, johon hän on kaatanut, kaatakaa te hänelle kaksin verroin.  Niin paljon kuin hän on itselleen kunniaa ja hekumaa hankkinut, niin paljon antakaa hänelle vaivaa ja surua. Koska hän sanoo sydämessään: 'Minä istun kuningattarena enkä ole leski enkä ole surua näkevä', sentähden hänen vitsauksensa tulevat yhtenä päivänä: kuolema ja suru ja nälkä, ja hän joutuu tulessa poltettavaksi, sillä väkevä on Herra Jumala, joka on hänet tuominnut." 
Ja maanpiirin kuninkaat, jotka hänen kanssansa ovat haureutta harjoittaneet ja hekumallisesti eläneet, itkevät ja parkuvat häntä, kun näkevät hänen palonsa savun; he seisovat loitolla kauhistuen hänen vaivaansa ja sanovat: "Voi, voi sinua, Babylon, sinä suuri kaupunki, sinä vahva kaupunki, sillä sinun tuomiosi tuli yhdessä hetkessä!" 

Sivu 50

Ja maanpiirin kauppiaat itkevät ja surevat häntä, kun ei kukaan enää osta heidän tavaraansa, kaupaksi tuotua kultaa ja hopeata ja jalokiviä ja helmiä ja pellavakangasta ja purppuraa ja silkkiä ja helakanpunaa ja kaikkinaista hajupuuta ja kaikenlaisia norsunluu-esineitä ja kaikenlaisia kalleimmasta puusta ja vaskesta ja raudasta ja marmorista tehtyjä esineitä, ja kanelia ja hiusvoidetta ja suitsuketta ja hajuvoidetta ja suitsutuspihkaa ja viiniä ja öljyä ja lestyjä jauhoja ja viljaa ja karjaa ja lampaita ja hevosia ja vaunuja ja orjia ja ihmissieluja. 
Ja hedelmät, joita sinun sielusi himoitsi, ovat sinulta menneet, ja kaikki kalleutesi ja komeutesi ovat sinulta hävinneet, eikä niitä enää koskaan löydetä. Niiden kauppiaat, ne, jotka rikastuivat tästä kaupungista, seisovat loitolla kauhistuen hänen vaivaansa, itkien ja surren,  ja sanovat: "Voi, voi sitä suurta kaupunkia, joka oli puettu pellavaan ja purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä, kun semmoinen rikkaus yhdessä hetkessä tuhoutui!" Ja kaikki laivurit ja kaikki rannikkopurjehtijat ja merimiehet ja kaikki merenkulkijat seisoivat loitolla 
ja huusivat nähdessään hänen palonsa savun ja sanoivat: "Mikä on tämän suuren kaupungin vertainen?" 
Ja he heittivät tomua päänsä päälle ja huusivat itkien ja surren ja sanoivat: "Voi, voi sitä suurta kaupunkia, jonka kalleuksista rikastuivat kaikki, joilla oli laivoja merellä, kun se yhdessä hetkessä tuhoutui!" 
Riemuitse hänestä, taivas, ja te pyhät ja apostolit ja profeetat; sillä Jumala on hänet tuominnut ja kostanut hänelle teidän tuomionne. 
Ja väkevä enkeli otti kiven, niinkuin suuren myllynkiven, ja heitti sen mereen sanoen: "Näin heitetään kiivaasti pois Babylon, se suuri kaupunki, eikä sitä enää löydetä." 
Ei kuulla sinussa enää kanteleensoittajain ja laulajain, huilun- ja torvensoittajain ääntä; ei löydetä sinusta enää minkään ammatin taituria; ei kuulla sinussa enää myllyn jyrinää; 
ei loista sinussa enää lampun valo; ei kuulla sinussa enää huutoa yljälle eikä huutoa morsiamelle; sillä sinun kauppiaasi olivat maan mahtavia, ja sinun velhoutesi villitsi kaikki kansat; ja hänestä on löydetty profeettain ja pyhien veri ja kaikkien veri, jotka maan päällä ovat tapetut.

Sivu 51

Yhtenä päivänä, yhdessä tunnissa tulee tämä rikas valtakunta tuhoutumaan. Jumala kehottaa kansaansa  pakenemaan USA:sta ennen sen tuhoa (juutalaisia Amerikassa yli 6 milj.).  Kuinka vaikeaa onkaan tänä päivänä rikkaiden juutalaisten lähteä Amerikasta, ja kuitenkin heidän pitäisi muuttaa hyvin pian Israeliin välttääkseen tuhoutumisensa Amerikassa. Raamatun mukaan osa juutalaisista kuitenkin lähtee tuhon kynnyksellä itkien kohti Siionia ja etsien Israelin Jumalaa:

Jer.50:1-5
Sana, jonka Herra puhui Baabelia vastaan, kaldealaisten maata vastaan, profeetta Jeremian kautta. "Julistakaa kansojen keskuudessa ja kuuluttakaa, nostakaa lippu; kuuluttakaa, älkää salatko. Sanokaa: Baabel on valloitettu, Beel on joutunut häpeään, kauhistunut on Merodak; sen jumalankuvat ovat joutuneet häpeään, kauhistuneet ovat sen kivijumalat. 
Sillä sen kimppuun käy kansa pohjoisesta ja tekee sen maan autioksi, niin ettei siellä asukasta ole: niin ihmiset kuin eläimet pakenevat, menevät pois. 
Niinä päivinä ja siihen aikaan, sanoo Herra, tulevat israelilaiset yhdessä Juudan miesten kanssa; he kulkevat itkien lakkaamatta ja etsivät Herraa, Jumalaansa. 
Siionia he kysyvät, sitä kohden ovat heidän kasvonsa käännetyt. Tulkaa! He liittyvät Herran kanssa iankaikkiseen liittoon, jota ei pidä unhotettaman.

Tämä on aikaa, jolloin pakanain luku on täyttynyt ja MORSIAN kotona, koska pakenevat juutalaiset menevät iankaikkiseen liittoon (kansakuntana) Jumalan kanssa (= ottavat Jeesuksen vastaan omana Messiaanaan).

Sivu 52

Jer.50:18-20
Sentähden, näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Katso, minä rankaisen Baabelin kuningasta ja hänen maatansa, niinkuin minä rankaisin Assurin kuningasta. 
Ja minä tuon Israelin takaisin sen omille laidunmaille, ja se on käyvä laitumella Karmelilla ja Baasanissa ja tyydyttävä nälkänsä Efraimin vuorilla ja Gileadissa. 
Niinä päivinä ja siihen aikaan, sanoo Herra, etsitään Israelin rikkomusta, eikä sitä enää ole, ja Juudan syntiä, eikä sitä löydetä; sillä minä annan anteeksi niille, jotka minä jäännökseksi jätän.

Jäännös  juutalaisista palaa.  Mammona sitoo heidät niin voimakkaasti Amerikkaan, että suurin osa tuhoutuu Babylonian rikkauksien mukana.


LEIJONALTA REVÄISTÄÄN SIIVET 

USA:lta reväistään pois kotkan siivet,  ja se asetetaan kahdelle jalalle ja sille annetaan ihmisen sydän. Onko seurakunnan ylösotto sama kuin siipien repäisy?  Tapahtuuko nöyryytys sotilaallisesti? 

Ylösoton jälkeen maailmassa syntyy suuri herätys.  Amerikassa jos missä tiedetään se, että Jeesus hakee uskovaiset pois maan päältä.

Ilm.7:9-17
Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään, ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalta."
Ja kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistuimen ja vanhinten ja neljän olennon ympärillä ja lankesivat kasvoilleen valtaistuimen eteen ja kumartaen rukoilivat Jumalaa, sanoen: "Amen! Ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti, amen!" 
Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi: "Keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut, ja mistä he ovat tulleet?" Ja minä sanoin hänelle: "Herrani, sinä tiedät sen." Ja hän sanoi minulle: "Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä. 
Sentähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään, ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä. Ei heidän enää tule nälkä eikä enää jano, eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään helle, sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä."

Sivu 53

Raamatussa ei luvata mitään suurta herätystä ennen ylösottoa niihin maihin, joissa on julistettu evankeliumia jo vuosisatojen ajan. Tilanne on sama niin kuin Nooan päivinä. Evankeliumia kyllä julistetaan, mutta se ei kiinnosta.  Nooan arkki valmistui tällaisessa ajassa, ja vain hänen perheensä oli valmis astumaan siihen juuri ennen vedenpaisumusta. 

Sodoman ja Gomorran tilanne on kuva synnin turmeluksesta ja siitä, kuinka vastahakoisesti Lootin perhe lähti pois tuhon alta.  Eivät edes Lootin "vävykokelaat" uskoneet tuhon tulevan.  Ei ollut herätystä!  Jeesus vertaa tulemuksensa aikaa näihin päiviin. Jeesus tiesi mitä sanoi ja tarkoitti juuri sitä mitä sanoi. 

Suuri luopumus vallitsee länsimaissa ja väärät kristukset (voidellut) herättävät kiinnostusta Jeesuksen tulemuksen  päivinä.  Valheherätys on voimissaan, ja ylösotosta pois jääneet huomaavat, että Jeesus ei tuntenutkaan heitä (Matt.7:21-23). Pakanoiden luku kyllä täyttyy, mutta siellä missä ei voi olla luopumusta (koska ei ole ollut evankeliumia eikä uskovia). Illallispöytä täyttyy; raajarikot, köyhät, rammat, sokeat ja aitovierten kulkijat ovat viimeiset tulijat, ja sitten ovi suljetaan, kun huone on tullut täyteen (Luuk.14:15-24).

Sivu 54


TERRORI-ISKU  NEW  YORKIIN

Kirjani oli jo melkein lähtemässä painoon, kun tapahtui 11.9. klo 16.00 Suomen aikaa hirvittävin terroriteko, mitä maailmassa on koskaan tapahtunut.  Väkivalta on noussut vitsaksi jumalattomuudelle (Hes.7:11).

Amerikan vapauden ja kaupallisen suuruuden ylpeys, World Trade Center joutui iskun kohteeksi kuten myös Pentagon.  Neljä kaapattua matkustajakonetta matkustajineen oli matkalla kohteisiinsa.  Kaksi konetta iskeytyi pilvenpiirtäjiin ja yksi Pentagoniin. Yksi koneista joko ammuttiin alas tai sen matkustajat saivat estettyä sen iskeytymisen johonkin tärkeään kohteeseen.  

Kaivaukset raunioilla ovat käynnissä, ja tuhoista ei vielä lopullisesti tiedetä.  Kuolleita on kuitenkin paljon, jopa tuhansia New Yorkin pormestarin mukaan.

Onko patsas jo tässä vaiheessa valmis, ja lähteekö leijona nyt liikkeelle?  Tämän kirjan lukijat tulevat tämän näkemään.  Olemme joka tapauksessa suurten tapahtumien edessä eikä maailma enää tule olemaan entisensä. Jumala  sallii vihan nousta ja antaa tulla suuria mullistuksia. 

Pelkään Israelin jäävän pian aivan yksin.  Tämän konfliktin loppu voi johtaa Amerikan vetäytymiseen pois Israelin rinnalta.  Raamattu osoittaa selvästi sen, että Israelilla ei tule olemaan ystäviä ja suuressa tuskassa se huutaa avuksi Israelin Messiasta ja Hän kuulee tämän hätähuudon.


VENÄJÄN  KARHU

Ja katso, oli toinen peto, joka oli karhun näköinen.

Karhu  on voimakas eläin. Luonteeltaan karhu on aika säyseä, mutta puolustaessaan pentujaan ja ollessaan nälkäinen karhu on hirvittävä peto.  Nämä piirteet tulevat myös esiinVenäjän karhun lähtiessä liikkeelle: 

Sivu 55

Dan.7:5
Ja katso, oli toinen peto, joka oli karhun näköinen. Se nostettiin toiselle kyljellensä, ja sillä oli suussa kolme kylkiluuta, hammasten välissä; ja sille sanottiin näin: "Nouse ja syö paljon lihaa."

Raamattu näyttää antavan kuvan, että karhu on nälkäinen.  Mitä kylkiluita se on kalunnut, emme tiedä, mutta sille annetaan lupa lähteä syömään PALJON lihaa.

Hes.38:15
ja lähdet asuinpaikastasi pohjan periltä, sinä ja sinun kanssasi lukuisat kansat, jotka kaikki ratsastavat hevosilla: suuri joukko, lukuisa sotaväki.

Me näemme tässä karhun, jonka maantieteellinen sijoitus ei voi viitata muuhun kuin Venäjään. Se lähtee pohjan periltä sotavoimineen.

Hes.39:2
Minä kuljetan sinua, talutan sinua, nostatan sinut pohjan periltä ja annan sinun hyökätä Israelin vuorille.

Pohjan periltä, Jäämeren reunoilta saakka, lähtevät Googin joukot liikkeelle.  Jumalan talutusnuorassa valtakunnat täyttävät profeetalisen sanan viimeistä piirtoa myöten.  Israel on niiden maiden joukossa, joihin Goog joukkoineen karkaa.

         Hes.38:4
Minä kuljetan sinua, panen koukut sinun leukoihisi ja nostatan sotaan sinut ja kaiken sinun sotaväkesi: hevoset ja ratsumiehet, kaikki pulskasti puettuja, suuren joukon suurine ja pienine kilpineen, miekankantajia kaikki .

Koukut leuoissa kuvaavat sitä, kuinka tahdoton Goog on siinä tilanteessa, kun on tullut Jumalan aika liikutella karhua ja antaa sille runsaasti lihaa.

Sivu 56

Hes.38:12
Sinä aiot saalista saada, ryöstettävää ryöstää, ojentaa kätesi raunioita kohti, jotka on saatu asutuiksi, ja kansaa kohti, joka on koottu pakanakansain seasta, joka on hankkinut karjaa ja omaisuutta ja asuu maan navassa.

Goog on liikkeellä ryöstämässä.  Onko karhun nälkä niin suuri, että se joutuu lähtemään tähän alhaiseen ryöstösotaan Israelia vastaan? Israelia on riistetty vuosisatoja ja tapettu vain sen tähden, että se on juutalainen kansa.  Nyt Jumala sallii kansalleen, joka on koottu kotimaahansa pakanain seasta, vielä tämänkin ryöstöyrityksen.  Ryöstösota Israelin kohdalla jää Googilta vain yritykseksi, koska Jumala osoittaa voimansa puolustaessaan kansaansa.  Googin joukot tulevat kaatumaan Israelin vuorille (Hes.38:18-23).

Tämä on karhun kukistumisen hetki ja tapahtuu samoihin aikoihin leijonan tuhon kanssa, koska patsaan valtakunnat tuhoutuvat yhdellä haavaa.

Hes.38:8-9
Ole valmis, varustaudu, sinä ja kaikki joukkosi, jotka ovat kokoontuneet sinun luoksesi, ja ole sinä varalla heitä varten.  Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen, vuotten lopulla sinun on karattava maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä, koottu monien kansain seasta, - mentävä Israelin vuorille, jotka kauan aikaa olivat olleet rauniomaana; se on tuotu pois kansojen seasta, ja he asuvat turvallisina kaikki tyynni. 
Sinä hyökkäät kuin rajuilma, tulet kuin pilvi, peittääksesi maan, sinä ja kaikki sotalaumasi ja lukuisat kansat, jotka ovat sinun kanssasi.

Varustautuminen oli hyvin kiivasta 80-luvulla mutta on ainakin näennäisesti jonkin verran rauhoittunut sen jälkeen.  Emme kuitenkaan tiedä, mitä todellisuudessa tapahtuu.  Uskon enemmän Raamatun ilmoitukseen kuin poliittiisiin sopimuksiin ja valheellisiin lupauksiin.

Sivu 57

Israel on koottu pitkän hajaannuksessa olon jälkeen omaan maahansa,  maahan, joka oli kauan aikaa raunioina ja on saanut nyt runsaasti asukkaita.  Israelin väkiluku ylitti 6 miljoonaa vuonna 1999. Tässä on mielenkiintoinen yhteys: kuusi miljoonaa juutalaista tapettiin Hitlerin kaasukammioissa, ja nyt Israelin väkiluku on kuusi miljoonaa.  Onko tämä merkki siitä, että pyhän kansan yhden osan hajotus on päättynyt (Dan.12:7)?

Hyökkäys Lähi-Itään tapahtuu ilmahyökkäyksenä. Viholliskoneet peittävät pilvenä Israelin taivaan. Silloin nousee JUMALAN VIHA: 

Hes.38:18 
Mutta sinä päivänä, jona Goog karkaa Israelin maahan, sanoo Herra, Herra, nousee minun vihani hehku.

Alkaako karhun liikkeiden aikana VIHAN AIKA?  Jos näin on, niin seurakunta ei ole enää tässä vihan ajassa!

1Tess.5:8-9
Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo. 
Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta…

Tämä on valtava lupaus Jumalan lapsille.  Meitä Jumala ei OLE MÄÄRÄNNYT VIHAAN!  Vihan aika kyllä tulee, mutta me olemme siitä poissa.


MIKÄ ON SUOMEN KOHTALO karhun naapurina?

Suomen alue ei ole kuulunut muinaiseen Rooman valtakuntaan. Merkitseekö tämä sitä, että Suomi irrotetaan vielä EU:sta?  Suomi on kuulunut patsaaseen sen profetaalisen esitäyttymyksen aikana, nimittäin Venäjän kautta.  Vuoteen 1917 saakka Suomi oli karhun vallan alla.  Meneekö tilanne samaan lopputäyttymyksen aikana, se tullaan näkemään lähivuosina. 

Sivu 58

Jos Suomi liitetään väkivalloin Venäjään, niin Sakarjan kohta 6:6-7 voi toteutua voimakkaalla tavalla vielä kerran Suomen kohdalla. Jos seurakunta näkee nämä ajat, niin tietäköön silloin jokainen uskovainen, että ylösotto on lähellä.  


SAKSAN  PANTTERI

oli peto, pantterin kaltainen, ja sen selässä oli neljä linnunsiipeä. Sillä  pedolla oli neljä päätä ja sille annettiin valta (Dan.7:6).

Pantteri on kissaeläin, nopea ja hyvä saalistaja. Selässä olevat siivet tekevät sen vieläkin nopeammaksi, ja sen vaikutusvalta "saalistusalueella" kasvaa.

Muinainen pantteri oli lopuksi myös nelipäinen, kun Kreikan maailmanvalta jakaantui Aleksanterin kuoltua hänen neljälle sotapäälliköllensä.


Saksan pantterille annetaan valta.
  
Hitler aikanaan yritti sotavoimilla saada valtaansa samat alueet, jotka nyt EU:n kautta ovat antaneet valtaansa pantterille. Tämän pedon kohdalla ei puhuta mitään väkivallasta, sodista tai muista kauheuksista, joten pantteri on avainvaltio viimeiseen petoon, joka on merkillinen eläinten sekasikiö.

Ilmestyskirjan 13. luku puhuu viimeisestä pedosta. Luvussa mainitaan, että pedolle annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sille annettiin valtaan kaikki sukukunnat ja kielet ja kansanheimot (Ilm.13:7).   Saksan pantteri nähdäänkin viimeisessä pedossa vartalona, joten Saksan merkitys tulee olemaan ylen suuri antikristuksen "petosysteemissä".

Sivu 59

VIIMEINEN PETO 
EU, ym. =  neljäs peto

Ensin  syntyvät oikeat liittoutumat, ja sitten niiden johtoon nousee mies, joka osoittautuu suurimmaksi vastustajaksi, mitä Jeesuksella on koskaan ollut maan päällä. Tämä eri valtioista koostuva "hirviö" edustaa jollain tavoin koko maailmaa

Daniel ei kuvaa tätä petoa tarkemmin, sanoo vain, että neljäs peto oli kauhea, hirmuinen ja ylen väkevä.  Se oli myös erilainen kuin edelliset pedot, jotka Daniel näyssään näki. Tästä pedosta on kirjoitettu monissa kirjoissa ja historian mukana käsitys siitä on muuttunut.  Mitä lähempänä antikristuksen ilmestymistä ollaan, sitä tarkempi kuva saadaan tästä "liittoutumasta". Kaikki menee niin nopeasti eteenpäin, ja mullistukset ovat todella suuria ja arvaamattomia.

Daniel kuvaa vielä tämän pedon ulkomuotoa näin: sillä oli  ensin kymmenen sarvea, ja hetken kuluttua puhkesi yhdestoista sarvi, joka oli aluksi pieni.  Pienen sarven puhkeamisen jälkeen reväistiin sen edestä pois kolme sarvea. Tällä pienellä sarvella oli herjaava ja pilkkaava suu ja myös silmät. Tämä pieni sarvi alkoi pian näyttää suuremmalta kuin muut, ja tämä sarvi soti pyhiä vastaan.  Tässä on nyt kysymys henkilöstä, joka toimii antikristuksen hengessä.

Ilmestyskirja antaa kuvan tästä valtiopedosta tarkemmin:

         Ilm.13:1-2
Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. 
Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikäänkuin karhun, ja sen kita niinkuin leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan ..

Me näemme, että peto on hyvin laaja valtioiden "rypäs".  Koska patsaitten kaikki valtakunnat tulevat tuhoutumaan yhdellä kertaa, ne ovat myös nyt tässä "petosysteemissä" mukana jollain tavalla. Peto oli leopardin näköinen (Saksan näköinen), ja sen jalat ikään kuin karhun (Venäjän kaltaiset jalat), sen kita oli niin kuin leijonan kita (USA:n kaltainen).

Sivu 60

Tässä on kuva jokaisesta patsaan neljästä valtiosta.  Petohirviöön kuuluu lisäksi muutakin:

Pedolla oli kymmenen sarvea, voimakkaita sotilasvaltioita (EU:n ja NATO:n vaikutusvaltaisimmat jäsenmaat), seitsemän päätä (G7-valtiot, rikkaimmat länsimaat muodostavat tämän ryhmän, kahdeksantena on ollut mukana joskus köyhä Venäjä "jalkoina") ja sarvissa vielä kymmenen kruunua (lopullisen EU:n pienemmät valtiot). Tämä on "LIITTOUTUMA", jolle lohikäärme antaa voimansa ja valtansa.  

Miksi lohikäärme on niin suosiollinen tälle liittoutumalle?  KOSKA TÄMÄ PETO ON VALMIS KÄYMÄÄN SOTAAN JUMALAN PYHIÄ VASTAAN!  Nämä pyhät ovat niitä, jotka tulevat uskoon ylösoton jälkeen, ja tähän joukkoon kuuluu paljon juutalaisia.

Uskon näin, että suuret taloudelliset katastrofit tulevat vaikuttamaan, että maailman rahamahdit yhtyvät, ja se tuo myös aikanaan mikrosirut eli "kävelevät luottokortit" käyttöön.  Ihmiskunnan "nero" nousee tällaisesta sekasorrosta maailman "vapahtajaksi."

Kun tällaisen petoliiton johtoon nousee antikristus, niin hänen vierellään on toinen peto "apuna":


PORTTOKIRKKO

Ilm.13:11-18
Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet, ja se puhui niinkuin lohikäärme. 
Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava parani. 
Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. 
Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi. 
Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. 
Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, 
ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku. 
Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.

Tämä on erikoinen parivaljakko, kaksi petturia liikkeellä, toinen maallisen ja toinen "hengellisen" vallan kanssa. Karitsan sarvet on tämä pettävä tekijä, jopa juutalaisille.

Sivu 61

Koska maailma joutuu terrorismin kautta kauhun valtaan, tulevan antikristuksen on helppo osoittaa, kuinka vaarallisia uskonnot ovat.   Ääri-islamilaisten kanssa samaan kastiin luetaan silloin myös kaikki protestanttiset, kirkkokuntiin kuulumattomat vapaat suunnat. Silloin hyväksytään vain yksi uskonto.  Tämä uskonto pukeutuu rakkauden ja suvaitsevaisuuden kaapuun ja on inhimillisesti katsoen kaikkien "rehellisten" ihmisten hyväksyttävissä.  Rakkauden julistus ilman totuutta kelpaa kyllä kaikille. Tämän uskonnon auktoriteetti ei ole Raamatun Jumala vaan ihmisten luomat tarpeet. Syntiä ei ole mikään muu kuin suvaitsemattomuus erilaisuutta kohtaan. Homot, lesbot ja kaikenlaiset "poikkeustapaukset" tulevat tämän viimeisen uskonnon "lempilapsiksi", koska näissä punnitaan uuden uskonnon kannattajien lojaalisuus.  

Rooman viimeinen PAAVI ON TÄMÄ KARITSAN SARVILLA VARUSTETTUUN  VALEPUKUUN PUKEUTUNUT TOINEN PETO.

Kun Raamattu puhuu portosta, se tarkoittaa uskontoa, joka on luopunut totuudesta. Aapeli Saarisalo sanoo Raamatun sanakirjassaan: "ILMESTYSKIRJAN PORTTO TARKOITTAA KIRKKOA, JOKA ON LUOPUNUT USKOLLISUUDESTA".

Sivu 62

Toinen peto ja portto ovat yhtä.   Paavius on edustanut tätä porttoutta vuosisatoja ja juopunut pyhien verestä. Kymmeniä miljoonia uskovia on tapettu ja kidutettu porton toimeksiannosta:

Ilm.17:1-6
Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa, ja puhui minulle sanoen: "Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä, hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet." Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä; peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. 
Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia. 
Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: "Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti." 
Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä; ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin.

Pilkkaava portto ratsastaa tällä viimeisellä petovaltiolla vielä muutaman vuoden ajan ylösoton jälkeen.  

Roomalaiskatolisen kirkon valta on Amerikassakin niin voimakas (yli 50 milj.), ettei monikaan uskalla tuoda esiin sen hirvittäviä rikoksia. Esim. nunnaluostareista löydettyjen lasten luurangot ovat jääneet tutkimatta, vaikka niitä on löydetty.  (Katoliset papit eivät saa mennä naimisiin, ja he vierailevat usein näissä nunnaluostareissa.) Luostareissa tapahtuu hirvittäviä rikoksia!

Sivu 63

Katolisessa katekismuksessa sanottiin näin: "Kukaan ei voi sanoa Jumalaa isäkseen, ellei hän tunnusta roomalaiskatolista kirkkoa äidikseen". Uudemmassa versiossa on sanamuoto: "Se ei voi pitää Jumalaa isänään, jolla ei ole kirkko äitinä".

Ilmestyskirjassa sanotaan: "…Hän sanoo sydämessään: "Minä istun kuningattarena enkä ole leski enkä surua näkevä (Ilm.18:7).

Paavi Gregorius VII antoi selibatiamääräyksen v. 1073.  Selibatia kielsi katolisilta papeilta avioliiton. V. 1184 katoliseen kirkkoon perustettiin piispallinen inkvisitiolaitos paavi Pius III toimesta.

Paavi Innocentius III otti paavin viralliseksi nimeksi VICARIVS FILII DEI = JUMALAN POJAN SIJAINEN.

Rooman valtakunnasta noussut karitsan sarvilla varustautunut peto on aina pilkannut Jumalaa!

V.  1232 perustettiin paavillinen inkvisitio paavi Gregorius IX:n toimesta.  Hän hyväksyi kuolemanrangaistuksen kirkollisena vaatimuksena katumattomia harhaoppisia vastaan, ja hän vaati julmaa mestaustapaa polttoroviolla. Innocentius IV (vv. 1243 - 1254) hyväksyi kidutuksen kirkollisena toimenpiteenä totuuden esille saamiseksi. Paavi julisti uuden opin v. 1854: NEITSYT MARIAN SYNTYMÄ OLI SAASTATON. 18.7.1870 Vatikaanin kirkolliskokous julisti paavin lausunnot erehtymättömiksi, kun ne juhlallisesti annetaan opetusistuimelta (Ex cathedra) ja koskevat uskoa ja siveyttä. Katolisen kirkon uutta oppia, että neitsyt Maria astui taivaaseen, alettiin julistaa v:sta 1951

Tässä vain muutamia otoksia porttokirkon valtavista väärennöksistä koskien Jumalan Sanaa.

Sivu 64

EKUMENIA  

Ekumenia on maallistuneiden uskontojen yhdentyminen.   Tämän yhdistymisen tuloksena on porttokirkkoon kuuluva "MAAILMAN KIRKOLLISNEUVOSTO". Tämä kirkollisneuvosto perustettiin v. 1948, ja sen toimintaohjelma on seuraava:

1) Uusi maailmanjärjestys on tulossa.  Koska käännyttäminen kristityiksi on liian hidasta, on          käytettävä muita keinoja.
2) Painopiste kehitykseen, sosiaaliseen toimintaan ja ihmisten vapautumiseen. Parempi tämänhetkinen elämä.
3) Korostetaan jumalasuhteen sijasta ihmisen suhdetta toiseen ihmiseen.
4) Puhutaan vähemmän synnistä vapautumisesta mutta sen sijaan paljon vapautumisesta koskien köyhyyttä, muukalaisuutta ja ahdistusta.
5) Lakataan lähettämästä lähetyssaarnaajia käännyttämään ihmisiä muista uskonnoista meidän uskontoomme.
6) Lakataan murehtimasta kuinka saadaan seurakuntiin uusia jäseniä.  Kiinnitetään huomiota siihen, miten tämänhetkisiä seurakuntia voitaisiin vahvistaa.  Näin seurakunnilla olisi enemmän poliittista ja sosiaalista valtaa maailmassa.
7) Otetaan hallintaan kaikkien kirkkokuntien lähetysjärjestöt. Hallintojärjestöt kontrolliin.
8) Otetaan hallintaan opisto ja kirjapainot.  Näin on saatu läpi uudet normit ja tavoitteet valmistuville papeille.
9) Muutetaan kotoisten termien merkitykset.

Pääsihteeri Filip Potters antoi v. 1973 maailman kirkollisneuvoston kokouksessa tutuille termeille (tässä vain osa) seuraavanlaiset merkitykset:

Taivas  = ei mikään tulevaisuuden paikka vaan paikka täällä maan päällä  ja nyt.

Helvetti  = ei vaivan paikka kuoleman jälkeen vaan täällä olevat onnettomat paikat, kuten kaupunkien slummit jne.

Synti  = köyhyys, ahdistus, vaino jne. ( ei Jumalaa koskevaa)

Raamatun ilmoitus  = ei ainoa ilmoitus, vaan on lisäksi koraani

Sivu 65


SEURAKUNTA  OTETAAN  POIS  ENNEN  ANTIKRISTUKSEN VALTAANNOUSUA

Valheen voimat ovat jo vaikuttamassa tässä ajassa hyvin voimakkaasti, mutta vielä on pidättäviä tekijöitä. Seurakunta ja Pyhä Henki ovat vielä täällä, ja se estää LAITTOMUUDEN TÄYDELLISTÄ VAPAUTTA:

2Tess.2:6-12
Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. 
Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.

Raamatuntutkija Paavo Tynni on puhunut tästä pidättävästä se-sanasta ja sanonut sen viittaavaan maskuliinimuotoisena Pyhään Henkeen. Pyhä Henki ja morsian sanovat tule!  (Ilm.22:17)

Valheen eksyttävät voimat sokaisevat monia tänä päivänä, koska ei tunneta kirjoituksia eikä Jumalan voimaa.  Antikristilliset voimat ovat lähteneet uskovaisista:

Sivu 66

        1Joh.2:18-19
Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme; sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet; mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme.

Tämän tähden jopa valittujenkin on mahdollista eksyä (Matt.24:24). Siksi lopun aika onkin niin sekava ja monimutkainen.  Ei Jeesus suotta kehota valvomaan!


USKOVIEN YHTEYS

Uudestisyntyneet ihmiset kokevat Hengen yhteyttä yli seurakuntarajojen, ja heidän on helppo rukoilla ja siunata toisiaan.  Tämä perustuu saman Hengen antamaan yhteyteen eikä muodolliseen yhteyden tunnustamiseen. 


OLETKO VALMIS?

Profetaalinen sana on kuin herätyskello.  Se on pimeässä loistava lamppu:

2Piet.1:19
Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne.

Tieto  näistä asioista ei vielä pelasta ketään, mutta se on osoitus Jumalan kaikkivaltiudesta ja saa rehellisen ihmisen myöntämään, että on todella Jumala, joka tarkoitta sitä mitä sanoo, ja Hän valvoo Sanaansa toteuttaakseen sen.

Itse tulin uskoon juuri tätä tietä.  Ymmärsin sisimmässäni, että Jumala on ilmoittanut tahtonsa Sanassaan, Raamatussa.  Hän on rakkaus, ja Hänen rakkautensa tuli maailmalle ilmi Hänen Poikansa kautta.  Kaikki mitä Jeesuksen, uhrikaritsan, tehtävään kuului, on niin suurta rakkauden osoitusta, ettei sitä voi täysin käsittää, mutta siihen voi  uskoa.  Usko tulee antamaan pikku hiljaa ymmärrystä.

Jumalan tahto on, ettei kukaan hukkuisi.  Hänen puoleltaan on pelastus valmistettu niin täydellisesti, että ihmisen osuus on vain vastata myönteisesti Hänen rakkaudelliseen kutsuunsa. 

Tänä päivänä Jumala ehkä kehottaa juuri sinua: "ANNA PELASTAA ITSESI TÄSTÄ NURJASTA SUKUPOLVESTA" (Apt.2:40).  

Tämä maailma on tulelle talletettu, ja Raamattu sanoo, että kun tuomiot ovat käyneet tämän planeetan ylitse, niin vähän jää ihmisiä jäljelle (Jes.24:6). 

Uskovat ja luomakunta huokaillen odottavat juuri nyt vapautusta tästä synnin ahdistamasta ajasta:

Room.8:18-25
Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. 
Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. 
Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle - ei omasta tahdostaan, vaan alistajan - kuitenkin toivon varaan, 
koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. 
Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti; 
eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi-ottamista, meidän ruumiimme lunastusta. 
Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo; kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee? 
Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä.

Kun Jumalan tuomiot ovat käyneet maailman ylitse, kansakuntien rippeet alkavat asuttaa 1000-vuotista rauhan valtakuntaa. Se on Jeesuksen ja Hänen pyhiensä johtama ihana aika.

Sinä Jeesuksen oma, kohota katseesi pois näistä maailman myrskyistä.  Kotimaasi ei ole täällä, se on tuolla ylhäällä, ja lähtöhetkemme sinne on lähellä!

Sivu 67

NYT ON VIELÄ ARMON AIKA

Raamatusta olen saanut sen käsityksen, että Jumalan armo ei kosketa vihan aikana enää   niitä   ihmisiä,  jotka  ovat  armotalouskauden  aikana hyljänneet    Jumalan armokutsun,   ovat kulkeneet etsikkoaikojensa  ohi   tai ovat luopuneet uskosta ja jääneet pois ylösotosta

Toivoisin  todellakin  olevani väärässä  tässä  asiassa.    Kuitenkin seuraavat raamatunkohdat  viittaavat voimakkaasti tähän suuntaan:  Luuk.14:16-24;    2Tess.2:8-12; Snl.1:22-32.  


Tässä viesti sellaiselle, joka ei päässyt mukaan ylösottoon:

SINULLE  JOKA  JÄIT  TÄNNE,  KUN  JEESUS  ON  HAKENUT OMANSA  POIS !

Jos  tätä lukiessasi uskovaiset ovat jo kadonneet, sinun on hyvä tietää, mitä meille on tapahtunut ja minne me olemme kadonneet:

Uskovaisia eivät ole hakeneet ufot (ufot ovat saatanan juoni), eikä uskovaisille ole tapahtunut mitään pahaa, vaan meidän uskomme on muuttunut näkemiseksi! Meidän Herramme Jeesus, maailmankaikkeuden Hallitsija, on hakenut omansa kotiin (Joh.14:3). Olemme pois siitä ahdistuksen ajasta, mihin epäuskosi ja välinpitämättömyytesi tähden olet joutunut (1Tess.4:14-18, 1Kor.15:51-52, Luuk.17:26-35).

Maailmaan tulee nyt vaikeat ajat, koska laittomuudelta on poissa este: Pyhä Henki ja uskovaiset (2Tess.2:7-12). Tuleva maailman hallitsija on Jeesuksen vastustaja, antikristus, muutaman vuoden ajan.

Etsi heti käsiisi Jumalan Sana, Raamattu, äläkä luovuta sitä pois! Lue Uutta Testamenttia ja ojentaudu sen mukaan. JUMALA TARKOITTAA SITÄ MITÄ SANOO. Me olemme uskoneet ja toimineet Sanan mukaan, ja nyt poissaolomme todistaa Jumalan Sanan luotettavuutta.

Pian sinua vaaditaan ottamaan käteesi tai otsaasi numerosarja tai koodi (mikrosiru). Älä ota tätä pedon merkkiä, vaikka et voisikaan ostaa kaupasta mitään ilman sitä. Älä ota merkkiä äläkä kumarra petoa, vaikka se maksaisi henkesi, sillä jokainen, joka kumartaa petoa tai ottaa hänen merkkinsä tai nimensä luvun, joutuu Jumalan vihan alle (Ilm.13:15-18; 14:6-7).

Tee parannus, palvele Jeesusta ja anna kunnia Jumalalle (Ilm.14:13). Jumala odottaa vieläkin sinun kääntyvän Hänen puoleensa (Ilm.16:9,11). AUTA JUUTALAISIA, JUMALAN SILMÄTERÄÄ (SAK.2:7-9, AAM.3:2). KYSEINEN AIKA ON AHDISTUKSEN AIKA JA KOITUU JÄLJELLE JÄÄNEILLE JUUTALAISILLE PELASTUKSEKSI, KUN HE LÖYTÄVÄT JEESUKSEN (ROOM.11:25-27, HES.20:34-38, MATT.24:221-22).

Pysy lujana Jumalan Sanassa loppuun asti, niin saat olla pelastettujen joukossa (Ilm.20:4).

Raamattu sanoo: "TAIVAS JA MAA KATOAVAT, MUTTA MINUN SANANI EIVÄT KOSKAAN KATOA" (MATT.24:35).

Juhani Laukkonen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Raijan todistus