keskiviikko 11. lokakuuta 2017

PELKURIT JA ROHKEAT JUMALAN SANAN VALOSSA!
(Todelliset sankarit, keitä he ovat?)

Joh.3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

JUMALA RAKASTAA MAAILMAA, PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN RAKASTAA?

1Joh.2:15-17 Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta. 
Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti.

TUTUILLE SANOILLE ANNETAAN UUSI MERKITYS,
TÄMÄ ON AIKAMME VÄKEVINTÄ EKSYTYSTÄ

Onko edellisissä raamatunjakeissa ristiriita? Jumala rakastaa maailmaa, mutta meitä varoitetaan rakastamasta maailmaa... Ei ole ristiriitaa! Jumala ei ole ihminen eikä elä tässä maailmassa. Hän on luonut tämän kaiken. Hän asuu maailman ulkopuolella (Pyhä Henki on täällä). Jumala on Pyhä Jumala eikä Häneen tartu mitään maailman pahuutta. Jos ihminen, joka elää täällä maailmassa, rakastaa maailmaa, hän imee itseensä maailman henkeä. Jumalaan ei tartu maailmasta sen pahuus, mutta ihmiseen tarttuu mitä maailmassa on (sielunvihollinen on vielä hetken tämän maailman ruhtinas). Meidän tulee rakastaa Jumalaa, joka on Pyhä ja Puhdas. Hänet kohtaamme Jeesuksessa Kristuksessa.

Jumala tahto on pelastaa ihminen. Jeesus on ainoa ovi pelastukseen. Jos Jeesus ei olisi tullut maailmaan Jumalan rakkauden lähettämänä, ei kukaan voisi pelastua. Jeesus tuli Jumalan Karitsana kärsimään uhrikuoleman meidän syntisten ihmisten puolesta. Jumalan tahto on, ettei kukaan hukkuisi. Ihmisen vapaa tahto kuitenkin vaikuttaa sen, että vain pienelle joukolle kelpaa Jumalan armo Jeesuksessa Krituksessa.

Jumala, joka lähetti ainosyntyisen Poikansa maailmaan, että mahdollisimman moni ottaisi Hänet Pelastajana vastaan, tulee pian tuomitsemaan maailman.

JUMALA MYÖS TUOMITSEE RAKASTAMANSA MAAILMAN

Ilm.21:8 Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema.

Ensimmäisenä tuomitaan tulijärveen pelkurit! Ketkä ovat pelkureita Tuomarimme edessä? Miksi näin kova tuomio, jos pelkää. Mitä pelkoa tämä on? EI OLE KYSYMYS JUMALANPELOSTA!! Ihmispelosta on kysymys ja sen monista eri muodoista!

On valtava ero Raamatun ilmoittamalla rohkeudella ja maailman ihailemalla rohkeudella. Jumalan mielen mukainen ja Hänen arvostamansa rohkeus nousee uskosta, joka katsoo jo ikuisuuteen ja jaksaa kärsivällisesti odottaa sitä. Maailman ihailema rohkeus antaa tässä ajassa hetkellistä ihmiskunniaa ja mainetta mutta johtaa lopulta iankaikkiseen kadotukseen. Siksi on hyvin tärkeä tarkastella näitä kahta täysin toistensa vastakkaista mallia.

Muinaisajan sankarit – ennen vedenpaisumusta - olivat samanlaisen ihailun kohteena kuin tämän lopun ajan sankarit (maailman mittapuun) mukaan. He olivat langenneiden eli kapinallisten ja tottelemattomien enkelien jälkeläisiä, kookkaita (jättiläisiä) ja uhmakkaita, jotka Jumala tuomitsi ja lopuksi hävitti maanpäältä. Näillä enkelien ja ihmisten sekasikiöillä oli ihmisiin verrattuna yliluonnollisia voimia ja kykyjä, joita tavalliset ihmiset kadehtivat ja ihailivat, mutta Jumala halveksi ja häpesi, koska he eivät edustaneet Hänen arvomaailmaansa. Vedenpaisumuksen tarkoitus oli puhdistaa ihmisrotu tästä saastasta. Kaikki liha oli turmeltumassa (perintötekijät). Myös tulevan Jeesuksen äidin, Marian, geenit olisivat saastuneet, ellei Jumala olisi hävittänyt silloista ihmissukua. Jeesus ei olisi voinut syntyä viattomasta ja puhtaasta neitsyestä.

Tämä lopun aika on aivan samanlaista. Pyritään ihmisvoimin luomaan yliluonnollinen ihminen. Yliluonnollisia voimia omaavia ihmisiä esittävät elokuvat ovat hyvin suosittuja. Ei ole väliä sillä, mistä nämä voimat ovat lähtöisin – ovatko ne syvyydestä vai taivaasta. Ihaillaan erikoisesti niitä ihmisiä, jotka uskaltavat leikkiä kuolemalla. On ”urheaa” olla jatkuvasti kuolemanvaarassa ja koetella sietokykynsä rajoja. Kaikki harrastukset, jotka ovat hengenvaarallisia, lisäävät suosiotaan. Nuoret ovat alkaneet leikkiä kuolemalla – seisovat junanraitella ja ottavat selfietä lähestyvän junan edessä, kiipeilevät talojen katoilla, hyppäävät korkeilta paikoilta jne. Vihollinen tuo jatkuvasti uusia uhkarohkeita lajeja ja harrastuksia. Toisia kuolee (saattavat mennä iankaikkiseen tuleen), ja heitä ihannoidaan heidän ”rohkeutensa” tähden. Ei haluta tietää eikä ajatella sitä, missä heidän sielunsa on kuoleman jälkeen? He ovat ikuisuudessa ja ovat nyt hyvin tietoisia omasta tilastaan, jota ei enää koskaan voi toiseksi muuttaa - ei koskaan!

IANKAIKKISUUS alkaa tämän lyhyen elämän päätyttyä, mutta sitä ei haluta ajatella. Pelkureita ovat juuri nämä ihmiset, jotka haluavat tämän maailman kunniaa mutta eivät kestä Kristuksen seuraamisesta tulevaa häpeää. Pelkureita ovat ne, jotka kulkevat Jumalan kutsun ohitse, koska pelkäävät muita ihmisiä – heidän mielipiteitään. Pelätään olla pieniä ja nöyriä ihmisiä. He pelkäävät ihmismielipiteitä enemmän kuin iankaikkisuutta tulimeressä – todella järkyttävää!

JUMALAN PALVELIJAN EI TULE HÄVETÄ HERRAANSA

Sanl.25:26 Kuin sekoitettu lähde ja turmeltu kaivo on vanhurskas, joka horjuu jumalattoman edessä.

Uskovainen ihminen palvelee ja edustaa Kuningasten Kuningasta, jonka edessä kerran kaikkien polvien on notkistuttava Fil.2:10.

Room.12:2 Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.

USKOVAISEN PÄÄMÄÄRÄ ON VALTAVA

2Kor.4:16-18 Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti, 
 meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia

Häpeääkö Jumala meitä? Häpeämmekö me Häntä? - Jos me häpeämme Jumalaa, niin se johtuu siitä, että me kunnioitamme kadotukseen kulkevia, uskosta osattomia ihmisiä enemmän kuin Kaikkivaltiasta Jumalaa. Silloin me kumarramme maailman mielipiteille ja ylenkatsomme Jumalan lahjan - Jeesuksen.

Luuk.6:26 Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää! Sillä niin tekivät heidän isänsä väärille profeetoille.

Maailman antama suitsutus ei ole Jumalan Hengen mukaista. Maailman ihmiset ovat parannuksen paikalla – jos he eivät tule tuntemaan syntisyyttään Jumalan edessä, niin me olemme epäonnistuneet valona ja suolana. Olemme johtamassa ihmisä kadotukseen. Seurakunta ei voi ottaa mallia maailmasta, jos se aikoo saada ihmisiä parannuksen paikalle.

Pelkurit matkivat maailmaa (mielipiteitä, tapoja ja henkeä) – rohkeat seuraavat Jeesusta (tie, totuus ja elämä).

Luuk.9:25-26 Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saattaisi itsensä kadotukseen tai turmioon? Sillä joka häpeää minua ja minun sanojani, sitä Ihmisen Poika on häpeävä, kun hän tulee omassa ja Isänsä ja pyhäin enkelien kirkkaudessa

On viisautta ajatella sitä, mitä Jumala ajattelee meistä nyt ja mitä sitten, kun astumme ikuisuuteen ja seisomme Hänen edessään kuulemassa vaelluksemme tulosta.

RAAMATTU ANTAA TIETOA – KETKÄ PÄÄSEVÄT TAIVAASEEN
JA KETKÄ EIVÄT

Tänä aikana kuulee hyvin harvoin puhuttavan siitä, ketkä eivät pääse taivaaseen. Raamatussa Jumala kuitenkin puhuu heistä, koska Hän haluaa, että synneistä tehtäisiin parannus oikeaan aikaan ja armo astuisi tuomion tilalle.

Matt.
9:6 Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, niin" - hän sanoi halvatulle - "nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi.

1Kor.6:9-10 Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.

Gal.5:19-21 Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.

Jeesus puhuu Ilmestyskirjan seitsemälle seurakunnalle (joista viisi oli parannuksen paikalla), ja me voimme sieltä myös tarkastella Hänen näkemystään, joka kerran tuomitsee. Ei positiivinen ajattelu ole totuutta. Jumalan Sana on Totuus – Jeesus on Totuus. Totuus sydämessä tekee ihmisen vapaaksi ja saa aikaan todellisen levon ja rauhan. Tämä rauha tulee Totuuden Hengestä, Kristuksen Hengestä.

Raamattu on Jumalan Sanaa, ja Jumala tahtoo meidän iankaikkisuusparastamme. Tänä päivänä Raamattua ei pidetä edes kaikissa seurakunnissa Jumalan ilmoituksena, ja näin Sana menettää täysin merkityksensä ja ihmisiä johdetaan harhaan. Suurin syy lopun ajan luopumukseen on juuri tämä yksipuolinen Sanan julistus. Jumalanpelko on kadonnut, ja Jumalan Pyhyys on poljettu maahan. Väärä rauha asustaa liian monen sydämessä.

Jeesus tulee pian....

Siunausta


Juhani Laukkonen

Raijan todistus