tiistai 2. helmikuuta 2021

 

TULEE YÖ JOLLOIN EI KUKAAN VOI TYÖTÄ TEHDÄ


Tulee hengellinen yö. Milloin se on, ja mitä se tarkoittaa? Tätä käsittelen nyt sen ymmärryksen mukaan, mikä minulla on Raamatusta.

Tähän liittyvät tapahtumat koskettavat seurakuntaa, antikristuksen ilmestymistä ja Israelin suhdetta Messiaaseen.

Lähdemme liikkeelle Jeesuksen tulosta noutamaan seurakuntaansa – morsiantaan. Tapahtuuko tämä ylöstempaus ennen suurta ahdistusta, sen puolessa välissä vai ahdistuksen (vihan ajan) lopulla?


SEURAKUNNAN YLÖSTEMPAUS - ennen hengellistä yötä (jolloin ei enää kukaan voi työtä tehdä) ja ennen antikristusta

Luuk.17:26-29 Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä: he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki. Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat, mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki,

Millaisiin päiviin Jeesus tässä viittaa? Palataan edelläoleviin jakeisiin.

Ensin Jeesus puhuu päivistä monikossa eli siitä, millainen aika vallitsi ennen sitä määrättyä päivää, jolloin Nooan perhe astui arkkiin ja Loot lähti Sodomasta.

Aika juuri ennen lähtöä oli syntistä, kiireistä – kaupankäynti vilkasta, rakentaminen vilkasta – elämä oli maailman ihmisten mielestä aivan normaalia – ainakin suuressa osassa maailmaa.

Synnin mitta oli täyttynyt!

Luuk.17:30 samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.

Samassa asiayhteydessä Jeesus sanoo: Siitä päivästä jolloin lähdetään...

Luuk.17:34-35 Minä sanon teille: sinä yönä on kaksi miestä yhdellä vuoteella; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. Kaksi naista jauhaa yhdessä; toinen korjataan talteen, mutta toinen jätetään." (jae 36 puuttuu)

Bibliassa: Minä sanon teille: sinä yönä ovat kaksi yhdellä vuoteella, yksi otetaan ylös, ja toinen jätetään. Kaksi ynnä jauhavat: yksi otetaan ylös, ja toinen jätetään. 36. Kaksi ovat kedolla: yksi otetaan ylös, ja toinen jätetään.

Ylösotto tapahtuu yllättäen ”sinä hetkenä, jona ette luule” (Matt.24:44). Siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan - me tiedämme sen sukupolven, jonka aikana tämä kaikki tapahtuu, ja se on juuri meidän sukupolvemme; sukupolvi, joka elää 6000 ja 7000 vuoden taitekohdassa. Jolloin Israel, viikunapuu, on puhjennut lehteen ja valmistautuu kohtaamaan paahtavan kesähelteen eli Jaakobin ahdistuksen ajan. Suuri ahdistus ja vihan aika ovat samaa tapahtumaa… Tällä ajalla on monta nimeä ja ne kaikki tarkoittavat samaa aikaa.

Sef.1:15 Vihan päivä on se päivä, tuskan ja ahdistuksen päivä, häviön ja hävityksen päivä, pimeyden ja synkeyden päivä, pilven ja sankan sumun päivä

Seurakunta ei ole tässä ajassa, koska on kysymys Jumalan tuomiosta ja rangaistuksesta synnin tähden! Morsiamen (synnit) rangaistus rikkomuksista ja pahoista teoista on kärsitty ja kannettu Golgatan ristillä – meistä on maksettu kallis lunastushinta.

1Piet.1:18-19 tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan

Jes.26:21 Sillä katso, Herra lähtee asuinsijastaan kostamaan maan asukkaille heidän pahat tekonsa, ja maa paljastaa verivelkansa eikä surmattujansa enää peitä."

Kun on armahdettu, ei anteeksisaadusta rikoksesta enää rangaista! Jeesus kärsi rikkomustemme tähden, Hän otti päällensä meidän rangaistuksemme – Hän kuoli ristillä meidän sijaisenamme!

Jes.53:5 mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.


LOOTIN PITI LÄHTEÄ ENNEN TUHOA

Enkelit hoputtivat Lootia lähtemään Sodomasta, koska tuho oli tulossa.

1Moos.19:15-17 Aamun sarastaessa enkelit kiirehtivät Lootia sanoen: "Nouse, ota vaimosi ja molemmat tyttäresi, jotka ovat luonasi, ettet hukkuisi kaupungin syntivelan tähden." Ja kun hän vielä vitkasteli, tarttuivat miehet hänen käteensä sekä hänen vaimonsa ja molempien tyttäriensä käteen, sillä Herra tahtoi säästää hänet, ja veivät hänet ulos ja jättivät hänet ulkopuolelle kaupunkia. Ja viedessään heitä ulos sanoi mies: "Pakene henkesi tähden, älä katso taaksesi äläkä pysähdy mihinkään lakeudella. Pakene vuorille, ettet hukkuisi."

Meitäkin kehotetaan valvomaan JA RUKOILEMAAN, että PÄÄSEMME pakenemaaan ennen tulevaa tuhoa.

Luuk.21:26 Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä."

(teidät katsottaisiin arvollisiksi pakenemaan .. Kuningas Jaakon käännöksessä)

Huom! Jeesus ei kehota rukoilemaan voimaa (arvollisuutta) käydä läpi tulevaa katastrofin aikaa vaan voimaa (arvollisuutta) paeta sitä! Minne? Ylösottoon…

PYHÄN HENGEN SINETTI on jokaisella seurakuntalaisella, joka on merkitty taivaassa Elämän kirjaan (Kristuksen ruumis, morsian)

Kaikki, joissa on Pyhän Hengen sinetti, nousevat Jeesusta vastaan pilviin, kuuluvatpa mihin seurakuntaan tahansa. Jos ei ole sinettiä, ei pääse mukaan, vaikka nimi olisi jonkin paikallisen kirkon tai seurakunnan kirjoissa.

Ef.1:13-14 Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi - hänen kirkkautensa kiitokseksi.

Ef. 4:30 Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka.


JUMALAN PASUUNAN KUULUESSA

Pyhä Henki muuttaa silmänräpäystäkin nopeammin meidän ruumiimme ylösnousemushetkellä kirkastetuksi ruumiiksi.

Fil.3:20-21 Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi.

Room.8:11 Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.

Morsian rakastaa Ylkäänsä ja odottaa malttamattomana.

Morsian kokee parhaillaan maailmassa synnytystuskaa ja koti-ikävää.

Room.8:18-23 Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle - ei omasta tahdostaan, vaan alistajan - kuitenkin toivon varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti; eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi-ottamista, meidän ruumiimme lunastusta


MITÄ TAPAHTUU TÄMÄN YLÖSOTON YHTEYDESSÄ JA SEN JÄLKEEN

Jes.57:1-2 Vanhurskas hukkuu (katoaa), eikä kukaan pane sitä sydämelleen, hurskaat miehet otetaan pois kenenkään siitä välittämättä, sillä vanhurskas otetaan pois pahuutta näkemästä. Hän menee rauhaan: jotka vakaasti vaeltavat, he saavat levätä kammioissansa.

Suuri myllerrys – sota tai muu katastrofi - vie suurelta osin tänne jäävien ihmisten huomion pois siitä, mihin uskovaiset katosivat, samoin kuin Sodoman asukkaat eivät ehtineet miettiä Lootin perheen lähtöä, koska alkoi sataa tulta ja tulikiveä taivaasta. Tähän viittaa

Tähän samaan tapahtumaan viittaa Jes.26:19-21 ja Habakuk 3:10-14. Habakukin kommentaarissa on maininta, että se kirjoitettakoon viimeiselle sukupolvelle – meille!


TEMPAUKSEN JÄLKEEN TULEE JOKSIKIN AIKAA YÖ, JOLLOIN EI KUKAAN VOI TYÖTÄ TEHDÄ

On kyse hengellisestä yöstä, josta Jeesus mainitsi;

Joh.9:4-5 Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt; tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Niin kauan kuin minä maailmassa olen, olen minä maailman valkeus."

Jeesus on maailman valo, ja niin kauan kun Jeesus on täällä, ei tule sellaista aikaa, jolloin kaikki hengellinen työ pysähtyisi.


ONKO PYHÄN HENGEN VALO OLLUT POISSA HELLUNTAIN JÄLKEEN?

Nyt onkin tärkeä huomata tämä seikka - onko Jeesus vielä täällä valona ja milloin tämä valo poistuu?

Poistuiko valo maailmasta silloin, kun Jeesus nousi Isän luokse taivaaseen? Ei!

Hän on täällä Pyhän Henkensä kautta – seurakunnassa. Niin kauan kun seurakunta on täällä, ei ole yön aika. Kun Pyhä Henki vie seurakunnan kotiin, tulee maailmaan kaikkein pimein aika, mitä on koskaan ollut.

Joh.14:18-20 En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne. Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut; koska minä elän, niin tekin saatte elää. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni, ja että te olette minussa ja minä teissä

Jeesus elää uudestisyntyneissä ihmisissä (Apt.8:9) – me olemme nyt maailman valo – olemme Kristuksen ruumis – seurakunta, jota ei tuonelan portit voita

Matt.5:14-16, Te olette maailman valkeus.”. Matt.16:18-19 ”..Minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita” Ef.1:22-23 (Kristus on pää, ja me olemme Hänen ruumiinsa maan päällä)


YLÖSOTON JÄLKEEN TULEE HENGELLINEN YÖ AJAKSI

Aam.8:11-12 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, Herra, jolloin minä lähetän nälän maahan: en leivän nälkää enkä veden janoa, vaan Herran sanojen kuulemisen nälän. Silloin he hoippuvat merestä mereen, pohjoisesta itään; he samoavat etsien Herran sanaa, mutta eivät löydä.

Jes.29:11-12 Niin on kaikki ilmoitus teille niinkuin lukitun kirjan sanat; jos se annetaan kirjantaitavalle ja sanotaan: "Lue tämä", niin hän vastaa: "Ei voi, sillä se on lukittu", ja jos kirja annetaan kirjantaitamattomalle ja sanotaan: "Lue tämä", niin hän vastaa: "En osaa lukea."


MIKÄ VOIMA MAAILMASSA ON NIIN SUURI, ETTÄ SE VOI ESTÄÄ TÄYDELLISTÄ PIMEYTTÄ – ANTIKRISTUKSEN VALTAANNOUSUA?

Ainoa voima joka pidättää valheen kaikkea voimaa – antikristusta – on Pyhä Henki. Ja koska Pyhä Henki ja Morsian sanovat – Tule!

2Tess.2:6-12 Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.

Se joka pidättää, on maskuliini eli PERSOONA, Hän pidättää. On kyse persoonasta – kuka on niin mahtava ja voimallinen persoona, joka voi pidättää saatanan voimaa? Ainoastaan Pyhä Henki. Koska Hän on seurakunnan (todellisen Kristuksen ruumiin yhdistäjä), jota ei tuonelan portit voi voittaa – Pyhä Henki ja Morsian, jotka sanovat ”Tule!” poistuu täältä maan päältä – ajaksi.

Tämän vuoksi Pyhä Henki ja Morsian ovat yhtä maan päällä.

Ilm.22:17,20 Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi Hän, joka näitä todistaa, sanoo: "Totisesti, minä tulen pian." Amen, tule, Herra Jeesus!

Kun Pyhä Henki on vienyt seurakunnan Kotiin, viholliselta poistuvat kaikki valheihmeiden esteet – väärä profeetta ja antikristus nousevat valtaan.


PYHÄ HENKI PALAA TAKAISIN, JA JUUTALAISIA JA PAKANOITA TULEE USKOON, JA HE OVAT TULEVAN 1000-VUOTISEN VALTAKUNNAN ENSIMMÄISET ASUKKAAT.

Antikristuksen vainot ja vaikeat ajat eivät voi estää ihmisten uskoontuloa, kun Pyhä Henki palaa takaisin ja 144 000 juutalaista lähtee julistamaan valtakunnan evankeliumia – kaikille kansoille. Koko juutalainen jäännös pelastuu Jaakobin ahdistuksen aikana.

Room.11:25-27 Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä

Apt.15:14-17 Simeon on kertonut, kuinka Jumala ensi kerran katsoi pakanain puoleen ottaakseen heistä kansan omalle nimellensä. Ja tämän kanssa pitävät yhtä profeettain sanat, sillä näin on kirjoitettu: 'Sen jälkeen minä palajan ja pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan; minä korjaan sen repeämät ja nostan sen jälleen pystyyn, että jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa, ynnä kaikki pakanat, jotka ovat minun nimiini otetut, sanoo Herra, joka tämän tekee


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Raijan todistus